Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö

Den 7-8 mars anordnades en så kallad ”bootcamp” för industriföretag i Growkomp-projektet. ”Det har varit ett dygn fylld med inspiration, erfarenhetsutbyten och träning i affärsutveckling,” säger Christer Johansson, processledare för Growkomp.
Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö
På plats fanns bland annat Monica Johansson från Eccola (utvärderare för Growkomp), Christer Johansson från Codeq (processledare och samarbetspartner) och Agnes Sävenstedt från Innovation 360 Group (samarbetspartner).
Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö
Hela ledningsgruppen från Grimstorps Byggkompontenter jobbade koncentrerat med sin affärsplan.
Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö
Totalt kom sex bolag till bootcampen: ITAB, Eventus, Grimstorps Byggkomponenter, Ragnars, Wog Trä och Wog Metall.

Under två dagar samlades industriföretag på Kulthuset Pigalle för att jobba med sina affärsplaner. Evenemanget var en del av projektet Growkomp – en ESF-finansierad satsning på 8,1 miljoner för företag i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping. Initiativet till bootcampen kom från företagen själva, då man vid ett tidigare tillfälle har haft ett liknande upplägg som blev mycket uppskattat.

– Jag var en av de förespråkarna som ville ha den här bootcamp då jag tyckte att den första var väldigt bra. Under dessa två dagar har vi från Grimstorp Byggkomponenter skapat en helt ny affärsplan, så det har varit väldigt värdefulla dagar för oss, säger VD Håkan Wahlberg.

Slutkonferens i maj

Growkomp är ett utvecklingsprojekt initierat av näringslivsenheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköping. Projektet ska bidra till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för 21 bolag inom tillverkningsindustrin. Bootcampet är ett av de sista evenemangen som arrangeras inom Growkomp, då projektet avslutas med en spridningskonferens i maj efter att ha funnits sedan 2016.

– Resan kommer att fortsätta även när projektet är slut. För när projektet slutar har företagen en uppdaterad affärsplan med sig och man har satt nya milstolpar, förhoppningsvis ett bra tag framåt, säger Christer Johansson, VD för Codeq och processledare för Growkomp.

– Hela satsningen har gett åtta företag i Nässjö ett utvecklat innovationsarbete, utvecklade CSR och jämställdhetsplaner samt uppdaterade affärsplaner, säger Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv.