Bra start för Nordic Infracenter

Efter att ha fått vara med om en succékonferens om säkerhet och simulatorer och dessutom hunnit göra 75 besök hos företag och organisationer är projektledare Hans-Inge Almgren vid Nordic Infracenter varm i kläderna. ”Vi möter ett mycket positivt mottagande”, berättar han.

Det treåriga projektet Nordic Infracenter som backas upp en en rad företag i järnvägsbranschen, liksom regionen, Nässjö kommun och andra aktörer har fått en rivstart. Det passar projektledaren Hans-Inge Almgren alldeles utmärkt. Han tillrädde tjänsten den 1 september och har redan hunnit göra 75 besök kopplat till verksamheten.
– Mottagandet har varit mycket positivt. Vi suger åt oss kommentarer och önskemål och jobbar in allting i den affärsplan som blir skall vara klar till årsskiftet. Vi har ju också lagt en struktur i arbetet i samband med att vi presenterade projektplanen för olika finansiärer.

Redan innan Hans-Inge tillträdde påbörjades planeringen för den stora konferens om säkerhet och tågsimulatorer som genomfördes den 24 oktober. Drygt 100 personer, många på toppbefattningar inom branschen deltog.
– Jag är glad att allt det var förberett. Det var som att komma till ett dukat bord. Här knöt vi många värdefulla kontakter. Branschfolk var positiva och samarbetet med VTI (Väg- och Transportforskningsinstitutet) , Nässjöakademin och många andra aktörer bådar mycket gott inför framtiden.

Apropå VTI så samverkar Nordic Infracenter med dem på det stora årliga Transportforum som äger rum den 10-11 januari. Och en plats på Nordic Rail på Elmia kommande höst är redan bokad.
– Vi skall bedriva en verksamhet som sysslar och vidareutvecklar branschen både inom forskning och utbildning samt utvecklings- och verksamhetsfrågor. Det slår gnistor om järnvägsrelaterade verksamheter och så kommer det bli under många år framöver. Det är min övertygelse att Nordic Infracenter kan spela en viktig roll, summerar Hans-Inge Almgren.