Catena vill bygga en till fastighet i Nässjö

Under 2016 uppförde Catena en fastighet på 9 000 kvadratmeter i Logistic Park Nässjö. Nu vill man bygga en till fastighet på 14 000 kvadratmeter.

Fastighetsbolaget Catena hoppas kunna uppföra en logistikfastighet i Logistic Park Nässjö, även känt som Gamlarps Industriområde. Här har de redan två fastigheter. En på 24 000 kvadratmeter där Intersport har sitt centrallager och en på 9 000 kvadratmeter där Höglands Logistik finns med sina tjänster inom transport- och 3PL-lösningar. Den nya fastigheten vill man bygga bredvid Höglands Logistik och Nicklas Schmidt, affärsutvecklare vid Catena, tror starkt på läget.
– Nässjö är en väletablerad logistikpunkt i Sverige. Vi ser ett behov av logistikfastigheter och eftersom Logistic Park Nässjö har ett otroligt bra läge vill vi satsa på en till byggnad där, säger han.

Precis intill Logistic Park Nässjö går riksväg 40/31 och stambanan. Dessutom ligger en av Sveriges största kombiterminaler i området och bredvid stambanan ligger Postnord med verksamhet inom brevsortering och åkeri. Postnord utvecklar just nu sitt tjänsteutbud i Nässjö genom att investera i en paketsorteringsmaskin för ”klump” upp till 3kg. Med Höglands Logistik tillfördes tjänster i området som splitpoint nära kombiterminalen och crossdocking med järnvägen.

Flera fördelar med nytt

Inflyttning i den tilltänkta fastigheten sker 12–15 månader direkt efter kontraktskrivning. Catena söker just nu efter en eller flera hyresgäster.
– Om man inte har behov av 14 000 kvadratmeter kan vi dela upp den så att man får så mycket yta som man behöver. Det är en av de stora fördelarna med nya fastigheter. Man har ingen onödig yta utan man nyttjar lokalerna fullt ut, säger Nicklas Schmidt.

Det är inte bara storleken som anpassas efter verksamheten, utan även mycket annat, fortsätter Nicklas.
– Vi lyssnar på företagets behov och tillgodoser så långt som det är möjligt. Man kommer att kunna påverka bland annat takhöjd, antal portar, kontor och konferensrum, avslutar han.


 

Letar du efter lokal och vill veta mer om fastigheten som Catena vill bygga? Kontakta Nicklas Schmidt på 076-840 73 30, nicklas.schmidt@catenfastigheter.se eller läs mer här: www.lokaler.nnab.se