Stort intresse för företagsfrukost

Omkring 50 personer kom till Hotell Högland för att äta frukost med Nässjö Näringsliv AB och kommunledningen under onsdagsmorgonen.

Nässjö Näringsliv AB:s och kommunledningens företagsfrukostar väcker stort intresse. Under onsdagen kom ett femtiotal personer för att nätverka och lyssna till två korta föredrag om Nordic Infracenter och företagsklimatet i Nässjö.
– Företagsfrukosten är en mötesplats där vi tillsammans, företagare, kommunen och Nässjö Näringsliv, får tillfälle att samtala och dela erfarenheter. Vi behöver varandra för att utveckla Nässjö och därför är det viktigt att träffas, säger kommunalrådet Anci Magnusson.

Mötet började med frukost och därefter hälsade Anci Magnusson alla varmt välkomna. Hon introducerade mötets första föredrag – Nordic Infracenter, som är en satsning från kommunen och företagen på järnvägsrelaterade företag.
– Vårt mål är att göra konkreta insatser för att stärka och utveckla konkurrenskraften hos små- och medelstora företag samt utbildningsaktörer. Det gäller såväl den lokala som den regionala, nationella och internationella marknaden, sade Nordic Infracenters projektledare Hans-Inge Almgren under sitt föredrag.

Nässjö klättrar i rankningen

Efter Nordic Infracenter tog Dan Sylvebo, regionchef från Svenskt Näringsliv, över ordet. Han presenterade Svenskt Näringsliv senaste rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankningen baserar sig i första hand på en enkät gjord bland företagare våren 2017, men också på statistik från Statistiska Centralbyrån samt Upplysningscentralen.
– I år klättrade Nässjö 28 placeringar och hamnar därmed på plats 90 av 290 kommuner, sade Dan Sylvebo.

Dan Sylvebo visade hur Nässjö placerar sig i de olika enkätfrågorna. Här såg man bland annat att företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ligger på plats 59, en höjning från tidigare plats 101. Även frågan om hur man upplever kommunens service har klättrat markant, från plats 100 till 34. Den högsta placeringen har vägnät-, tåg- och flygförbindelser som ligger på plats 18.