Cityförrådet in i forna Willys-fastigheten

Nässjös första förrådshotell öppnar 2020 – halva fastigheten blir tillgänglig för handel.

Den forna Willys-fastigheten på Mellangatan 10 i Nässjö har hittat en ny ägare. L. Jacobsen Fastighets AB har förvärvat lokalerna och kommer där att driva Cityförrådet, ett företag med fokus på self-storage. Förvärvet innebär att fastigheten kommer att inrymma cirka 120 förråd.

– Det är en intressant fastighet i en tillräckligt stor kommun. Kunderna är framförallt privatpersoner och förråden kommer att vara mellan en och tjugo kvadratmeter stora, säger Lars Jacobsen, ägare av företaget. 

Förrådsbranschen på framåtmarsch

I större städer är förrådsföretag en vanlig syn och branschen växer snabbt. Cityförrådet har ett femtontal förrådshotell, företrädesvis i Skåne, där företaget också har sitt huvudkontor i Höganäs. För Nässjös del är det första gången denna typ av förrådsverksamhet slår upp portarna. 

– På sikt är tanken att vi ska fylla samtliga förråd i Nässjö, det tar alltid lite tid att hitta kunderna. Halva fastigheten kommer att vara tillgänglig för annan verksamhet, i första hand handel. Men beroende på hur stor efterfrågan är kan det bli aktuellt med ytterligare förråd på den ytan, säger Lars Jacobsen. 

Cityförrådet startade 2010, då Jacobsen såg att det fanns ett behov av smidig och säker förvaring. Företaget har vuxit fort och förhoppningen är att det kommer att fortsätta expandera. Flera nya anläggningar är på gång, bland annat i Skånes Fagerhult, Sjöbo och Kristianstad. Beroende på bygglovsprocessen tros verksamheten i Nässjö vara öppen för kunder under 2020.
 
– Det är en ganska lätt fastighet, det är inte mycket att riva och så vidare, så vi hoppas vara igång under nästa år, avslutar Lars Jacobsen.