De inspirerade till hållbar tillväxt

Årets upplaga av Logistic Park Conference inspirerade många till att tänka lean, måna om medarbetare och arbeta smartare.

Att kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson inledde konferensen med en uppmaning till åhörarna att via sociala medier ”kärleksbomba” någon man tycker om (med till synes stor respons) satte tonen för dagen, där stämningen var god. I en utvärdering ansåg 83 procent av deltagarna att initiativet till konferensen var ”mycket bra” på skalan dålig – mindre bra – bra – mycket bra. Högsta betyg hos en klar majoritet, med andra ord. Även de individuella talarna fick till övervägande del högsta betyg av åhörarna.

Leyla Is, verksamhetsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB, berättade om bland annat hur man arbetar och kommer att arbeta mer systematiskt med kompetensförsörjningen i näringslivet. Ett kompetensråd träffades under oktober månad med målsättningen att hitta strategier för att skapa intresse och medvetenhet hos barn- och ungdomar om utbudet i näringslivet, samt att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen till näringslivet för den fortsatta utvecklingen av Nässjö som stad att bo, leva, arbeta och investera i.
– Vi har redan satt en boll i rullning från det senaste mötet där näringslivet erbjöd gästföredrag i klasser för att visa på olika yrkesprofessioner och lokala företag. Dessutom önskade man att varje grundskoleklass skulle komma ut på minst ett studiebesök per år. Vi följer upp detta vid nästa träff i mars, säger Leyla Is.

Först ut av gästföreläsarna var affärsutvecklare Tobias Larsson vid Cloetta, som gav en inblick i Cloettas enorma produktionsflyttar som har skett under de senaste åtta åren, när hela 50 procent av all volym har flyttats inom och utanför landet. I sitt anförande bjöd Tobias Larsson på några lärdomar kring hur man behåller samma höga kvalitet på produkterna under och efter flytt av produktionen.

Petter Jacobs, delägare i JSC IT-partner, berättade om sin vision om Det Nya Arbetslivet. ”Kultur vinner alltid över strategi”, menade Jacobs, som arbetat intensivt för att skapa Sveriges bästa arbetsplats – något man även blivit nominerad till flera år i rad. Tillväxt handlar för Jacobs snarare om att låta medarbetarna växa än att antalet medarbetare ska växa. Däremot verkar det ena ge det andra – motiverade och nöjda medarbetare ger bättre lönsamhet samt nöjdare (och fler) kunder. JSC har idag 50 anställda och har tack vare troheten till sina värderingar – kunskap, ärlighet och långsiktighet – vuxit snabbt sedan starten för 15 år sedan. Nyligen uppförde JSC sitt nya, aktivitetsbaserade kontor i Nässjö.

Daniel Björkqvist, verksamhetsutvecklare på Ericsson, talade om hur det gick till när Ericsson implementerade EPS – Ericsson Production System – som är en kombination av lean, agila metoder och six sigma. En av Björkqvists primära lärdomar var att beteende går före verktyg när man utvecklar sin verksamhet. Det är en resa snarare än ett projekt, betonade Björkqvist. Långsiktigthet före kortsiktigt, med andra ord, en tanke som löpte som en röd tråd genom samtliga talares anföranden.

Under eftermiddagen hölls två parallella workshops. Joakim Bjurström från Leanab höll i ”Lean Kata” och Helena Hjalmarsson från Din Webbstrateg ledde workshopen ”Bli bättre på digital kommunikation!”. Vid det sistnämnda seminariet lottades en webbplatsanalys ut, som vanns av Arnold Svensson på Höglands Logistik.
Bjurström, Hjalmarsson och övriga talare sammanfattar sina anföranden i intervjuer nedan: