Högt betyg för Nässjös företagsklimat

Nässjö Näringsliv AB:s företagsundersökning visar att Nässjös företagsklimat skattas högt i jämförelse med resten av landet.
Claes Johansson, Nässjö Näringsliv, Urban Stenevi, CEOS, Bo Zander, Kommunstyrelsens ordförande Nässjö.

I en undersökning som Nässjö Näringsliv AB har gjort bland sina medlemsföretag får företagsklimatet i Nässjö Kommun totalt sett betyget 4,0 på en skala från 1 till 6. I en annan undersökning av nationell karaktär skulle resultatet placera Nässjö på plats 12 i landet, i förhållande till de aktuella frågorna.
– I den här undersökningen ställs frågorna ”hur upplever du företagsklimatet i Nässjö kommun” samt ”hur upplever du servicen från kommunen?”. Övriga frågor kring media, infrastruktur och liknande är inte med i vår undersökning eftersom vi vill rikta in oss på de frågor vi anser är absolut centrala för just företagsklimatet, säger Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv AB.

Med 273 svarande av 339 är svarsfrekvensen 80,5 procent – avsevärt högre än den brukar vara i liknande sammanhang. I undersökningen gavs även utrymme för kommentarer. Med tanke på den höga svarsfrekvensen kan resultatet anses representativt bland Nässjö Näringsliv AB:s medlemmar.
– Det är bra att man kontinuerligt mäter och följer upp känslan bland företagarna på det här sättet. Det är dock viktigt att inte generalisera allt för mycket utifrån en enkät eftersom företagen har väldigt olika behov beroende på bransch, storlek och marknad, säger Berndt Axelsson, vd Scandinavian Business Seating AB.
– Min känsla och uppfattning är att såväl Nässjö Näringsliv AB som Nässjö Kommun har både vilja, förståelse och ambition, och är beredda att satsa. De bidrar i stor omfattning till den positiva trenden i enkäten enligt min mening, fortsätter han.

Urban Stenevi, vd för CEOS, är inne på samma spår.
– Mitt intryck är att en mindre kommun värnar mer om sina företag, eftersom varje företag är väldigt viktigt för kommunen i fråga. Kontakten med kommunen för vår del är väldigt god, med korta beslutsvägar, säger han.

Claes Johansson summerar resultatet och konstaterar att ett fortsatt utvecklingsarbete är av största vikt:
– Först och främst är det stimulerande att vi i jämförelsen får ett resultat som placerar oss i toppskiktet i landet. Vi har fått in många idéer, åsikter, ris som ros och ser naturligtvis en utvecklingspotential på flera områden, både inom kommunen och Nässjö Näringsliv AB. Vi kommer att jobba brett mot alla typer av branscher, ytterligare synliggöra företagandet, lyfta fram företagens tjänsteutbud och inte minst arbeta för än snabbare beslutsvägar, nya mötesforum för utbyte, då företagarna uppskattar detta, avslutar Claes Johansson.