Det gröna affärssprånget

Hur vidareutvecklar du ditt varumärke med tydligare miljöprofil på ett trovärdigt sätt? Denna och många andra frågor ska besvaras i projektet ”Det gröna affärssprånget”.

Affärsmöjligheterna är stora för klimatsmarta produkter och tjänster. Nu finns möjligheten för företagare att lära sig göra lönsammare miljöaffärer via projektet ”Det gröna affärssprånget”. Projektet, som pågår i elva månader, drivs av Design Region Sweden på uppdrag av ALMI. Träffarna genomförs både som dagträffar och lunch-lunch-träff med övernattning. Deltagande företag lägger cirka 100 timmar i form av eget arbete.

Det gröna affärssprånget syftar till att ge verktyg för att konkurrera med de företag som redan ser miljö som drivkraft för affärsutveckling.

Deltagande kostar 15 000 kr/företag. Läs mer på svid.se/traningsprogram eller maila Christer Ericson, Design Region Sweden.