Eldon i samarbete med Bombardier

Eldons kapslingar skyddar Bombardiers nya styrsystem för växlar och signaler för järnväg runt om i världen.

20130114_Eldon

I LKAB:s gruva i Kiruna har Bombardier installerat de första skåpen med det uppdaterade och senaste styrsystemet för tåg, växlar och signaler gällande järnvägstrafik. Eldon är utvecklare, producent och leverantör av golvskåpen till LKAB-modellen samt de 10 olika skåpskombinationer Bombardier skall använda som grund i styrsystemet OCS950.

1 365 meter ner i LKAB:s gruva i Kiruna, på en ny nivå för järnmalmbrytning, genomfördes första installationen av Bombardiers uppdaterade och delvis nya styrsystem för tåg, växlar och signalering, OCS950. Detta är Bombardiers standard för styrning av signalsystem för järnvägstrafik runt om i världen. Gruvor, tunnelbanor och vanliga järnvägssystem är exempel på möjliga områden där OCS950, i Eldons kapslingar, kommer användas.

2009 togs första kontakten mellan Eldon och Bombardier i syfte att tillsammans gå igenom hur man skulle kunna utveckla och homogenisera de befintliga styrsystemen till att bli effektivare och bättre. Fram till idag har lösningarna, till viss del, varit landsspecifika och mycket olika. Flera olika styrsystem och en mängd olika skåpslösningar har använts.

Bombardier ville utveckla ett smartare och mer effektivt system i en serie av grundkapslingar. Dessa kommer utgöra grunden för OCS950 över världen. Att ta fram ett enhetligt system som är likvärdigt över hela världen var prioriterat.
– Vi letade aktivt efter en flexibel leverantör som var villig att tillsammans med oss ta fram en riktigt bra lösning för vårt nya och förbättrade OCS950-system. Det är också mycket viktigt att kunna leverera skåplösningar av högsta kvalitet med ganska korta ledtider. Eldon har visat att de både vill och kan och vi har ett mycket bra och konstruktivt samarbete, säger Benny Slotteborn, Product Manager, Rail Control Solutions (RCS) på Bombardier.

Kraven på de nya kapslingarna är högt ställda. De ska vara enhetliga i strukturen av inredningen för att man enkelt skall kunna skräddarsy enheterna för behoven vid varje järnvägsprojekt. Eldon uppfyller behoven för systemet genom att använda moduler som läggs till en grundkonfiguration av OCS950.
– Det har varit ett mycket konstruktivt samarbete mellan Eldon och Bombardier RCS. Som Key Account Manager och projektledare på Eldon har jag arbetat aktivt för att uppfylla Bombardiers önskemål om en enhetlig lösning för skyddskapsling, eller golvskåp som vi också benämner det. Många timmar av genomgångar och samtal ligger till grund för att sätta sig in i Bombardiers planer och tankar med systemet. För att kunna ta fram bästa lösningen måste vi förstå vad kunden vill åstadkomma med produkten, säger Janne Tengvall på Eldon.

Bombardier har under de senaste två åren vidareutvecklat systemet till att bli mycket effektivare. Det som till en början var ett byte av skåp har blivit ett utvecklat och näst intill nytt system. Detta har inneburit täta kontakter och diskussioner med Eldon.
– Vi har vid olika tillfälle besökt Eldons produktionsanläggningar för utvärdering av prototyper och genomgång av kapacitet, dokumentation och rutiner. Varje gång har vi blivit mycket nöjda. De små justeringar som behövts göras har åtgärdats på ett föredömligt sätt, säger Fredric Bonnevier, Project Manager på Bombardier.

Eldon har utgått från produkter ur sitt standardsortiment och gjort vissa justeringar samt skräddarsydda lösningar för just Bombardier. Eldons specialitet är att erbjuda standardkapslingar såsom vägg- och golvskåp, ibland görs vissa justeringar i dessa, men även många skräddarsydda lösningar tas fram för kunden specifika behov.
För Bombardiers utomhusbruk och tuffa miljöer valde Eldon ett aluminiumskåp med dubbla väggar.
– Vi gick igenom fördelar och nackdelar med olika skåplösningar för utomhusbruk och landade slutligen i vår dubbelväggiga version. Den ger ett bättre klimat inuti skåpet tack vare ett kylande luftflöde i luftspalten mellan inner- och yttervägg. Dessutom har skåpet bättre möjligheter att stå emot stenar från framrusande tåg. En annan stor fördel är att vårt utomhusskåp är inbrottsskyddat. Dessa egenskaper hjälpte Bombardier i sitt val av kapsling, säger Janne Tengvall.

Systemet är baserat på 10 olika skåpkombinationer med grundkonfiguration. Eldon har tagit fram ett flertal Bombardier-specifika produkter som hanteras som tillval.
– Samarbetet med Bombardiers tekniker har varit mycket givande. Vi har tillsammans jobbat kreativt för att hitta bättre funktioner på de olika skåplösningarna och tagit fram en mycket bra struktur i projektet. Vi har internt jobbat fram nya rutiner för att produktionsflödet skall flyta så smidigt som möjligt, säger Jörgen Laago, Teknisk Projektledare på Eldon.

Inom Bombardier har det nya systemet OCS950 redan genererat flera förfrågningar och positiva kontakter. Bombardier och Eldon kommer fortsätta arbeta i ett givande samarbete med alla nya kommande projekt.