Det slår gnistor om Heaab

I Björnaholmen mellan Bodafors och Nässjö ligger basen för ett synnerligen kompetent småföretag. Ett av många som bidrar till att förstärka bilden av Nässjö – järnvägsstaden.
VD Johan Emilsson med en balisprovare, ett för järnvägen unikt produktionshjälpmedel. Det används för att läsa eller programmera baliser och kodare som tillhör ATC-systemet. En värdefull låda!

Det ”slår gnistor” om Johan Emilsson, VD för HEAAB (Höglandets EnergiAutomatik AB). Fattas bara annat. Det ingår nästan i tjänstebeskrivningen.
Verksamheten drog igång i april. Företaget har goda förutsättningar att växa. Ännu så länge består arbetsstyrkan av Johan Emilsson, Anders Waldo och Niclas Emilsson. Även om själva företaget är nytt så besitter trion en gedigen kunskapsbas. Här finns, precis som i många andra fall, en imponerande bakgrund från bland annat Banverket och Infranord.

HEAAB har specialkompetens inom elektronik, reläteknik och styrsystem både från industrin och järnvägen. I den rikhaltiga floran av utrustning inom järnvägsområdet finns åtskilliga produkter som spänner över hela perioden 1930- till 1980-90-talen. Den som skall operera inom det segmentet måste veta vad man gör!
-Vi är ödmjukt tacksamma över att vi har fått en kanonstart. Orderingången är god. Det finns stora behov av reparationer och service inom vårt yrkesområde. Vi producerar också hjälpmedel för underhåll av signalsystemen. Vi samarbetar med flera branschföretag i vår närhet. Exempelvis har vi fått fina uppdrag av Svensk Tågkraft i Nässjö, berättar Johan Emilsson.

Jobb inom den järnvägsrelaterade sektorn är det stora just nu för företaget. Man märker också att ”det ena ger det andra”, eftersom man har två affärsområden: automation och bioenergi, samt en välutrustad maskinpark.
Företaget har goda referenser. Man hoppas på ett fortsatt varaktigt samarbete med Trafikverket och samarbetar också med bland annat Infranord AB och Strukton Rail AB.

På hemsidan www.heaab.se finns en utförlig presentation.