Billig diesel för Skandias tjänstepensionskunder

Skandia har via samarbetspartnern Sådenäs förhandlat fram förmånliga inköpsavtal till företag som saknar egen inköpsavdelning.

Egen inköpsavdelning för mindre företag
Satsningen på ”Min inköpsavdelning” är en utökning av bank- och försäkringsbolagets befintliga tjänster och ger företagen upphandlade avtal inom ett stort antal områden. För medelstora företag utan befintlig inköpsavdelning kan vinsterna vara mycket stora. Flaggskeppet är avtalet med Preem som ger kunden 80 öres rabatt per liter diesel.
– ”Min inköpsavdelning” är ett samarbete vi har med Sådenäs. I dagsläget har vi många ägarledda bolag bland våra kunder. Ofta har de inte mycket tid över till att sluta bra avtal för sina tjänster. Och här erbjuder vi dem en egen inköpsavdelning, säger Martin Perdin, som inom Skandia ansvarar för Höglandsområdet.

Skandia har över 100 000 företagskunder. Det är styrkan i antalet kunder som gör att Sådenäs kan förhandla fram kraftiga rabatter, något som mindre företag själva inte alltid klarar. Inte minst i Jönköpings län finns det ett stort antal små och medelstora företag.
– Vi satsar på företagarna i Nässjö och på Höglandet. Vi vill kunna ha ett starkt och brett erbjudande och förstå företagarnas vardag, säger Martin Perdin.

Felaktiga VD-avtal
När Skandia grundades för 150 år sedan var man ett renodlat försäkringsbolag. I modern tid har man tagit steget till att bli helhetsleverantör av både tjänste- och privatpension såväl som placering av kapital och olika former av trygghetslösningar.
– Tack vare låga omkostnader kan vi erbjuda bra ränta på bankkonto. Vi har även tagit ytterligare ett steg och erbjuder kostnadsfri granskning av VD-avtal. Vi sticker ut hakan och säger att 9 av 10 VD-avtal är felaktiga. I felaktiga avtal kan det finnas dolda risker för miljoner. För de flesta företag kan det vara förödande. Vid behov kan vi hjälpa till att omformulera avtalen så att de blir juridiskt hållbara, säger Martin Perdin.

Skandia nyanställer 2
Jönköpingskontoret har nyligen utökat sin styrka med två personer som kommer att arbeta som företagsrådgivare i regionen. Målet är att vidareutveckla relationen med det lokala näringslivet.


För mer information, kontakta:
Martin Perdin, 036-19 96 50, martin.perdin@skandia.se