Effektivare försäljning tack vare registervård

Martela anlitar KL Media för att hålla registren uppdaterade – ett sätt att effektivisera försäljning.

Att hålla kundregistren uppdaterade kan tyckas vara en självklarhet inom en organisation som är beroende av goda kundrelationer. Men i en redan slimmad organisation kan registervård vara något som faller mellan stolarna. Martela har anlitat KL Media för att få ordning och reda i registren.
– Vi gör detta för att vi vet att om du har ett uppdaterat kundregister så blir du en effektivare säljare. Det är svårt att hinna med detta i vår befintliga organisation, eftersom det ligger någonstans mellan försäljning och marknad, säger Jonas Källberg, produkt- och marknadsansvarig.

Marthina Knutsson driver sedan några månader KL Media helt på egen hand och har introducerat registervård som ytterligare en sträng på företagets lyra. Marknadsundersökningar och besöksbokningar är dock fortsatt centrala tjänster i verksamheten.
– Det är inte bara att lyfta luren och tro att det löser sig. Man måste veta vad man ska säga och göra för att det ska bli ett positivt avslut. Det är viktigt att kunden känner att det var ett trevligt samtal. Har kunden inte tid så återkommer jag på utsatt tid. Lyhördhet är viktigt. Och är det så att personen i fråga har slutat, då lägger jag inte bara på utan tar reda på vem som är ersättare och försöker skapa en ny relation, säger hon.

Med tanke på den mängd kontakter KL Media har med Martelas kunder blir Marthina Knutsson något av Martelas ansikte – eller i alla fall röst – utåt. Extra viktigt är det då att hon förstår Martelas verksamhet och kan svara på en del frågor från kunderna. Med varje ny kund sätter sig KL Media in i verksamheten för att kunna vara en god representant vid kontakt med företagets kunder.
– KL Media känner till vårt företag och vi vet vad Marthina går för. För oss handlar det om att den här biten faktiskt blir av och att det blir gjort på ett professionellt sätt. Det ger mer tid åt våra säljare, avslutar Jonas Källberg.

För mer information, besök www.klmab.se