Eldon delas i två bolag: ”aggressiv expansionsplan”

Eldon AB delas upp i två bolag för bättre anpassning till två målgrupper. Bolaget räknar med att fortsätta ta marknadsandelar.
Christin Öhrlund, marknadskoordinator, Eldon.
Christin Öhrlund, marknadskoordinator, Eldon.

Eldons ledning har fattat beslut om att dela upp sina två verksamhetsområden i två olika bolag. Det nuvarande operativa bolaget, Eldon AB, koncentrerar sig på kapslingsprodukter, och ett nytt bolag, Eldon Installation AB, kommer att fokusera på installationsverksamheten. Förändringarna gäller från första september i år.
– Det handlar om att bättre kunna anpassa oss till respektive målgrupp, att anpassa marknadsföringen och försäljningen. Målet är att det ska bli bättre service för kunderna, även om vissa kunder får köpa från två bolag, säger Christin Öhrlund, marknadskoordinator Eldon AB.

Anders Karlsved, Sverigechef för Eldon, kommer att leda Eldon Installation AB, medan Paul Hird kommer att ansvara för Eldon AB. Karlsved menar att uppdelningen är viktig för att fortsätta en positiv utveckling med ökande marknadsandelar.
– Vår absoluta ambition är att fortsätta att utvecklas positivt och att ge bästa möjliga service till både existerande och nya kunder. För att säkerställa denna utveckling upplever Eldons ledning att ett tydligare och starkare fokus behövs för båda våra produktlinjer, säger han.

Eldon i Nässjö kommer till största del att utgöras av Eldon Installation AB, där man har en ”aggressiv expansionsplan”, som Christin Öhrlund uttrycker det:
– Vi har ett mål att dubblera försäljningen till år 2018. Vi kommer att utöka säljorganisationen och ser att vi kan ta fler marknadsandelar. Uppdelningen i två bolag ger oss dessutom större frihet för framtida satsningar av olika slag, säger hon.

Eldon AB och Eldon Installation AB ägs av Eldon Holding AB och båda bolagens ledning rapporterar till Eldons Koncernledning.