Eldon Installation lanserar laddstolpe för elbilar

Marknaden för el- och hybridbilar växer snabbt. Eldon Installation ger sig in i matchen om laddstolparna och lanserade nyligen Eldon ECO One.
Isabelle Lindenhall och Christin Öhrlund, Eldon Installation AB.
Isabelle Lindenhall och Christin Öhrlund, Eldon Installation AB.

Idag finns det cirka 20 000 laddbara bilar i landet. Prognoser tyder på att den siffran kommer att vara hela 600 000 år 2020. Idag finns endast cirka 1500 laddstolpar i Sverige. Med andra ord finns ett enormt behov, samtidigt som kommuner kan söka bidrag för att utrusta sina parkeringsplatser med laddstolpar.
– Vi har fått in flera ordrar hittills. Det är helt rätt i tiden, de säljare som är ute har fått väldigt bra respons, säger Christin Öhrlund, marknadsansvarig på Eldon Installation.

Konkurrensen är tuff, även om marknaden endast består av ett fåtal aktörer. Eldon Installation siktar på att ta en ordentlig andel av den växande marknaden.
– Vi sätter upp en monteringslina för att täcka prognostiserad efterfrågan, säger Isabelle Lindenhall, marknadskoordinator, Eldon Installation.

Eldon Installations nya produkt ECO One syns redan nu i Nässjö, bland annat på Södra torget. Laddstolpen har möjlighet till internetuppkoppling, vilket innebär att den som ansvarar för laddstolpen har full kontroll över den, när det gäller mätning och effektstyrning. Man kan även få statistik över hur stolpen används, och uppdatera mjukvara från sin dator.
– Styrkan med denna produkt är kombinationen av design, teknik och kvalitet. Vi är nya på den här marknaden jämfört med andra aktörer. Vi har haft tid att utveckla en bra produkt och vi satsar stort för att ta marknadsandelar, säger Christin Öhrlund.

Marknaden expanderar som sagt snabbt, mycket tack vare att man på regeringsnivå har satt klimatmål som kommer att gynna elbilsanvändandet.
– Sverige försöker komma ikapp Norge med det här med att skapa incitament för att köra elbil. I Norge får elbilar köra i bussfilen, de får gratis parkering och så vidare. Vi kan nog vänta oss en hel del åtgärder från svenskt håll framöver, säger Isabelle Lindenhall.

Hittills har monteringen av Eldon ECO One skett i Nässjö, men vid årsskiftet flyttar Eldon Installation till nybyggda lokaler i Jönköping.