Eldon sparar elpengar åt fastigheter

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan lägga champagnen på kylning. Det finns nämligen all anledning att fira Eldons nya system.

Systemet kan hjälpa till med att spara hundratusentals kronor på fastigheters elkostnader.
Men vi tar det från början. El kommer in till en fastighet. För detta betalar ägaren en fast avgift, plus en rörlig avgift. Utöver detta betalar varje lägenhetsinnehavare en fast avgift och en rörlig avgift, utifrån de mätpunkter som finns i de respektive lägenheterna.
Med Eldons och Collectrics mätsystem behövs inte längre abonnemangen i lägenheterna. Den el som förbrukas debiteras istället av fastighetsägaren – som själv mäter av varje hyresgästs elförbrukning. I ett hus med hundra lägenheter blir besparingen av abonnemangskostnader en bra bit över hundra tusen kronor. Med andra ord – man betalar för 1 fast elabonnemang istället för 101.
– Elleverantören har inte rätt att ändra sin rörliga del för abonnemanget, men däremot måste du gå upp i amperetal, så det blir en viss ökning på den fasta kostnaden, säger Frank Erlandsson.

Installationskostnaderna hålls också på en låg nivå – ingen tråddragning behövs för mätningen eftersom systemet rapporterar via befintligt elnät. Men ökningen på fastighetens abonnemangskostnad – cirka tio tusen kronor per år – blir försumbar i de fall där lägenheterna är tio eller fler. Fastigheter med tio lägenheter eller fler tjänar alltså på Eldons lösning – och ju fler lägenheter, desto bättre.

Genom samarbetet mellan Eldon och Collectric mäts all elförbrukning i fastigheten så att varje lägenhetsinnehavare kan följa sin egen förbrukning via webben – och jämföra sin förbrukning med snittet för området.
– Där har du en stor fördel med detta. Kan du mäta elen så att du vet hur mycket det kostar så kan du också påverka förbrukningen, säger Frank Erlandsson.

I Nässjö kommer Eldons mätsystem finnas för hela Gallerian Loket och redan nu finns mätpunkter för Lindex, H&M, Apoteket med flera.
– På så sätt kan de få koll på elförbrukningen och debitera den mer rättvist.

En betydande besparingspotential finns i fastigheter med ett större antal lägenheter. I ett undermätningssystem försvinner abonnemangskostnaderna för lägenheterna, normalt mellan 1000 och 2000 kronor per år och lägenhet (100 lägenheter innebär en besparing på mellan 100 och 200 tusen kronor med andra ord). Utöver detta kan varje bostadsinnehavare själva göra en stor besparing eftersom de kan följa sin egen förbrukning och jämföra den med genomsnittet för området. På detta sätt minskar normalt sett förbrukningen avsevärt.

Eldons mätsystem kan även innefatta varmvatten och är kompatibelt med all befintlig form av insamlingsmätsystem som kan tänkas finnas i en fastighet.