En av Sveriges bästa arbetsplatser

JSC it-partner är för tredje året i rad en av Sveriges bästa arbetsplatser. Den goda arbetsmiljön  har varit en del i att de kunnat rekrytera flera kvalificerade medarbetare.
Övre raden från vänster står Sofie Kalén, Göran Wollsén, Joel Davidsson, Klara Löfqvist, Kenth Jansson, PJ Olaison och Andreas Lindahl. Nedre raden från vänster sitter Göran Eliasson, Niklas Swanberg, Jonas Lindgren och Petter Jacobs.

Det där med en bra arbetsplats har JSC koll på. I torsdags offentliggjorde undersökningsföretaget Great place to work var Sveriges bästa arbetsplatser finns och för tredje året i rad är JSC i Nässjö med på topplistan i kategorin mindre organisationer.
– Vi jobbar målmedvetet med våra värderingar i alla led. Hundra procent av våra anställda svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med JSC som arbetsgivare. Detta är det bästa kvittot vi kan få på att vi lyckas utveckla företaget efter dem, säger Petter Jacobs, delägare på JSC.

Medarbetarnas positiva omdöme visar sig i Great place to works undersökning. Rankningen bygger på ett frivilligt deltagande och resultaten baseras på en oberoende skattning av personalens uppfattning om den egna arbetsgivaren. I år rankades JSC på 8:e plats och detta firades i veckan på företaget.

Framgången med arbetsmiljön och värderingsarbetet har gett ringar på vattnet och inneburit en ökning i antalet ansökningar. Det har även visat sig attrahera flera kvalificerade medarbetare utanför regionen. Under det senaste kvartalet har JSC anställt fem personer.