Gullbergs och kontorsvaruhuset blir Ocay

Nu har Gullbergs och Kontorsvaruhuset gått samman och blivit Ocay. Sammanslagningen är ytterligare ett steg i att stärka positionen som Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster.

20140401_gullbergs

Nya Ocay är ett resultat av ett samgående under 2013 mellan Gullbergs och Kontorsvaruhuset. Ocay är en av Sveriges ledande leverantörer av allt ifrån klassiska kontorsvaror till produkter och tjänster inom teknik, hygien & städ, fika & servering, emballage, yrkeskläder – ja listan kan göras lång. Deras utseende kommer nu gå i grönt och nya skyltar kommer att sättas upp i maj-juni månad.

I Jönköping har Gullbergs funnits sedan 2002. De har idag 3 500 regionala kunder inom privat och offentlig sektor. Under de senaste åren har deras omsättning dubblerats.
– Helt klart är att några av orsakerna till vår framgång är vår personal ute på fältet och lokala butiker som skapar härliga personliga relationer. Dessutom är samtlig butikspersonal den samma efter att vi tagit över tidigare verksamheter så de har jobbat med oss länge, säger Joakim Svensson, regionalchef på numera Ocay i Jönköping.

I samband med namnbytet lanseras en ny e-handel som blir en viktig del av Ocay Jönköpings nya utpräglade multikanalstrategi. Den skapar enkelhet och tillgänglighet för kunder till e-handel, ortens största support ute på fältet, butik samt kundsupport på telefon. Genom lokal närvaro och personliga relationer strävar Ocay Jönköping efter att erbjuda hållbara lösningar, såväl vad avser totalekonomi som miljö och långsiktiga affärsrelationer.
– Nya kundbeteenden, branschglidning och teknisk utveckling gör att den klassiska kontorsvaruhandeln är på väg att förändras och ytterligare konsolideras. Nya Ocay Jönköping har en väldigt tydlig målsättning att som lokal aktör leda den förändringen, avslutar Joakim.