En hamndirektör som är ”tågnörd”?

Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn, fick frågan om han egentligen är en ”tågnörd” under paneldebatten vid den årliga Hamndagen i Göteborg. ”Viktigt att alla transportslag samverkar”, menade Magnus Kårestedt.
Från paneldebatten. Samtalsledaren Lennart Pehrsson har just frågat VD Magnus Kårestedt (tv) om han i själva verket är en tågnörd. Göteborgs kommunstyrelseordföranden Annelie Hultén och andra aktörer från transportbranschen och trafikverket väntar på svaret.
Från paneldebatten. Samtalsledaren Lennart Pehrsson har just frågat VD Magnus Kårestedt (tv) om han i själva verket är en tågnörd. Göteborgs kommunstyrelseordföranden Annelie Hultén och andra aktörer från transportbranschen och trafikverket väntar på svaret.

Göteborgs Hamns satsningar på railport-system innebär att man har ett omfattande system med ett stort antal godsterminaler som man når med järnväg. Systemet är en succé som omtalas långt utanför Sveriges gränser.
–Vi behöver verkligen samverkan mellan järnväg, väg och allehanda transportslag, menade Göteborgs Hamns VD Magnus Kårestedt vid den årliga Hamndagen som arrangerades den 5 november.

Ett festligt inslag var utdelningen av bästa examensarbete för hållbara Godstransporter då fyra unga damer belönades.
Ett festligt inslag var utdelningen av bästa examensarbete för hållbara
Godstransporter då fyra unga damer belönades.

Vid en paneldebatt frågade samtalsledaren Lennart Pehrsson om Kårestedt i själva verket är en tågnörd. Det ville han inte direkt svara på, även om Persson pressade ur Kårestedt att denne hamnens VD förvisso haft märklintåg i unga dagar. Ganska snart framgick det i paneldebatten att samverkan mellan de olika transportslagen är oerhört viktig. Det är för övrigt känt att tågpendelsystemet bidragit till att minska miljöpverkan. 61 000 ton koldioxid sparades under 2013 genom att gods transporterades till och från Göteborgs Hamn med järnväg i stället för på lastbil.

Hamndagen samlade i vanlig ordning ett antal hundra personer med koppling till logistikbranschen.