Energieffektivisering för industriföretag

Energikontor Norra Småland erbjuder tillsammans med länets kommuner hjälp med energieffektivisering i ett nytt regionalt projekt.
Emelie Emanuelson och Carlos Pettersson vid Energikontor Norra Småland.
Emelie Emanuelson och Carlos Pettersson vid Energikontor Norra Småland.

Genom ett projekt som leds av Energikontor Norra Småland kan företag få stöd i sitt energieffektiviseringsarbete. Företagen ges stöttning och vägledning i de fall där man själv inte har tid eller kompetens för energiarbetet i den egna verksamheten.
– I projektet finns vi som en resurs för att sänka trösklarna för att energieffektiviserande åtgärder blir genomförda. Företaget sparar pengar och gör samtidigt en insats för klimatet, säger Emelie Emanuelson, projektledare, Energikontor Norra Småland.

Via kontakt med leverantörsnätverk och många företag som efterfrågar energieffektiv teknik samordnar Energikontor Norra Småland åtgärder och kunskapsspridning. Bland aktiviteterna i projektet finns energikartläggning med åtgärdsförslag, stöd vid upprättande av energiplan och hjälp med genomförande av åtgärder – bland annat. Idag deltar redan 60 företag i projektet där målet är att minst 100 företag ska vara med och dra nytta av de samordningsvinster som energieffektiviseringsarbetet medför.


Vill du veta mer? Kontakta Emelie Emanuelson, projektledare: 0140-683 93