Energismarta föreläsningar på TURAB

Input från olika perspektiv gav åhörare överblick över framtidens energiutmaningar – talare från Stena Recycling, Bixia, Linköpings Universitet, Tekniska Verken och TURAB.
Stefan Anderberg, professor i Industriell Ekologi, ger en bild av steget in i industrialiseringen. FOTO: Anna Svensson.
Stefan Anderberg, professor i Industriell Ekologi, ger en bild av steget in i industrialiseringen. FOTO: Anna Svensson.

Ett sextiotal deltagare samlades på TURAB i fredags (23 januari) för att lära sig mer om framtidens möjligheter och utmaningar inom energi- och återvinningsområdet.

gyllenhammarStena Recycling – ett jätteföretag med 20 000 anställda – fick ordet först genom Niklas Lück som gav en bild av företagets verksamhet. Därefter tog Marianne Gyllenhammar vid för att berätta om olika återvinningsprocesser. Med hjälp av rekvisita visade hon pedagogiskt bland annat upp hur man med hjälp av vattenbad kan avskilja olika typer av plast.

Stefan Anderberg, professor i Industriell Ekologi vid Linköpings Universitet, gav en historisk blick över hur konsumtion och flöden förändrats genom industrialiseringen och försökte måla upp en möjlig bild av framtiden. Idag kommer fortfarande 80 procent av energi från fossila bränslen. I och med att ”medelklassen” i världen kommer att gå från 1 miljard till 4 miljarder människor kommer energin behöva baseras på många olika slag genom lokala, flexibla och smarta system. Aktörer behöver bli både producenter och konsumenter av energi, menade Anderberg – något som bland annat lokala Bodafors Trä faktiskt redan är.

Anders Engkvist, analyschef på elbolaget Bixia, gav en bild av vad som styr elpriserna och menade att det låga priset idag kan upprätthållas genom utbyggnad av vindkraftverk. Prisnivån kommer att ligga ganska stabilt under de närmaste åren, men framåt 2030 kommer den att vara femtio procent högre, bedömde Engkvist.

Christer Abrahamsson, vd TURAB, berättade bland annat om krav på gröna certifikat för vattenkraftsägare, vilket innebär att vattenkraftsverken måste renoveras till nyskick. Han gav också en bild över den småskaliga vattenkraftens utsatthet från olika lobbygrupper (sportfiskare bland annat). TURAB:s arbete med miljöanpassning har pågått i fyrtio år, berättade Abrahamsson.

Anders Jonsson, vd för Tekniska Verken i Linköping, presenterade Linköpings kommande satsning på ”Lejonpannan” som ska bli en av världens mest resurseffektiva avfallsbehandlingsanläggningar och kraftvärmeverk. Den ska innebära 76 procent mindre klimatpåverkan än olja och 72 procent mindre påverkan än kol.

Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB, berättade om företagssatsningar i kommunen och nämnde SIVAB och Work System som goda exempel på expansiva företag. Johansson avslöjade även de nya tjänster som Nässjö Näringsliv AB kommer att erbjuda under våren – industriinkubator, tillväxtgrupper och innovation 360 – tre olika koncept för att hjälpa befintliga företag att växa.

Evenemanget avrundades med att besökarna såg Sverige vinna över Ryssland med 7-1 i en bandylandskamp på Stinsen Arena.