Mentorer ska bidra till företagsamhet

Rotary Nässjö startar mentorsverksamhet – ska stötta företagare i behov av bollplank.
20150116_rotary
Åke Olsson, Jan Lundberg och Dag Köllerström är några av de mentorer som Rotary kommer att stötta Nässjös företagare med.

 

”Att inom Rotarys grundvärderingar bidra till utvecklingen av företagsamheten”. Det är målet med den satsning på mentorskap som Rotary Nässjö nu lanserar. Med en enorm samlad erfarenhet kan Rotarys medlemmar bidra med kunskap och erfarenhet till såväl nystartade som etablerade företag. Mentorskap är visserligen inget nytt för Rotary: med tjänandets ideal som grundval för verksamheten är Rotarymedlemmar alltid i någon mån mentorer. Nu finns det emellertid en kommitté för mentorskapet i Nässjö.
– Jag kan tänka mig att man som driver ett mindre företag är väldigt osäker i början. Man är vanligtvis upptagen med vardagssysslor, hur man ska få pengar in och pengar ut. Att tänka på hur man organiserar sig, hur man har det med styrelse och så vidare är en utmaning, säger Åke Olsson, tidigare VD för NAV och en av de Rotarianer som kommer att finnas tillgänglig som mentor.

De begränsar
sig dock inte till enbart mindre eller nystartade företag. Alla organisationer, oavsett storlek, stöter på utmaningar där det kan kännas värdefullt att få tala med någon som kan komma med nya perspektiv.
– Det kan komma enskilda knepiga situationer där man vill ha någon utifrån att bolla med, att vända och vrida på en situation. Det kan vara känsliga saker som man inte kan ta med sitt vanliga kontaktnät, säger Dag Köllerström, revisor vid KPMG och mentor.
– Sedan får man vara medveten om att vi inte är proffs. Det sker på en personlig nivå i all enkelhet, säger Åke Olsson.

Erfarenheterna hos mentorerna varierar men gemensamt är vanan av att leda en organisation.
– Vi vet att det finns ett behov, inte minst inom ledarskap. Vi har varit med så länge att vi ser att det inte räcker med en kurs utan det handlar om att möta erfarenheten, säger Jan Lundberg, som ansvarar för mentorskommittén. Själv har han erfarenhet som klinikchef och arbetar numera inom företagshälsovården, där han påminns om behovet av stöd i ett preventivt syfte:
– I mitt arbete träffar jag chefer och företagare som inte vet vad de ska ta sig till. Och då är de så illa ute att de upplever sig sjuka, säger han.

Mötet med en mentor sker naturligtvis under trygga former – det som sägs i förtroende sprids inte vidare.
– Integriteten är viktig. Det är något som ligger i den hederskodex som finns inom Rotary, ett förtroende, avslutar Jan Lundberg.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Rotary Nässjös webbplats.