EPAB bemannar Nässjö

Ett av regionens största bemanningsföretag har öppnat kontor i Nässjö.

20130125_EPAB

Rätt arbetskraft på rätt plats. Det ska EPAB ordna även i Nässjö, sedan det nya kontoret har öppnat upp på Industrigatan. Nässjö är dock inte nytt för företaget, som med utgångspunkt i kontor i Vetlanda och Jönköping redan har jobbat upp en god lokalkännedom i Nässjö.
– Värdet av att vara här på orten är avgörande. Vi är lokala människor som kan arbetsmarknaden väldigt väl och har ett kontaktnät som gör att vi får ut folk på arbetsmarknaden, säger Stefan Alvarsson, EPABs grundare.

Redan idag har de ett samarbete med de lokala giganterna NPP, Scandinavian Business Seating och Industrilås. EPAB har ett dubbelt uppdrag – å ena sidan att ge verktyg till dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, å andra sidan att hitta rätt kompetens åt företag på jakt efter resurser. I Vetlanda har detta uppdrag gått lysande.
– En företagsledare var så nöjd med en person som vi hade coachat att han snabbt kom och ”plockade” ytterligare två personer, säger Annika Holm Lindström som är jobbcoach på Vetlandakontoret och numera även Nässjökontoret.

EPAB bedriver såväl rekrytering och bemanning som coachning. Spannet är brett för de typer av tjänster som det gäller.
– Ibland kan det handla om en person som är över femtio år och som tidigare har haft olika ledande positioner, men har svårt att komma in på arbetsmarknaden igen. Man kanske kommer tvåa och trea i rekryteringssituationer och långsamt tappar självförtroende. I en sådan situation vänder man sig gärna till någon som man har förtroende för, säger Peter Flodin, verksamhetschef på Jönköpingskontoret.

Det är ett sådant förtroende som EPAB vill stå för, både gentemot den arbetssökande och gentemot företaget. I relationen till företaget är det av stor vikt att finnas med både i med- och motgång.
– Det är viktigt att man förvaltar de anställda för ofta vill företaget efter ett varsel ha tillbaka dem vid en uppgång, säger Annika Holm Lindström.

Många av dem som idag står längst från arbetsmarknaden har idag en möjlighet att få hjälp via Kommunens Arbetsmarknadsenhet, som hjälper till att göra bedömningar för vilka insatser som krävs i form av utbildning och liknande.
– Vi har inlett samtal med Arbetsmarknadsenheten för att se om vi kan hitta någon form av samverkan, säger Stefan Alvarsson.

EPAB är ett lokalt bemanningsföretag som finns på sju orter och har cirka 400 anställda. På tisdag den 5:e februari kl. 08.00 anordnar de ett frukostseminarium på temat ”Bemanning – hur funkar det?” >>Anmäl dig till seminariet här