Flera nyheter invigs på Emåns Ekomuseum

Den 30:e augusti blir det invigning av naturverkstaden, grillhuset och den nya, handikappanpassade delen av naturslingan. ”Vi är otroligt glada över alla som varit med och gjort dessa satsningar möjliga”, säger ordförande Etelka Huber.

Nils Erik Eriksson och Etelka Huber på den nya, handikappanpassade bron vid naturslingan.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få de sista pusselbitarna på plats inför invigningen nästa vecka. Satsningarna har blivit möjliga tack vare bidrag från flera håll, bland annat från EU. Exempelvis har föreningen Astrid Lindgrens hembygd bidragit med närmare en miljon kronor till att skapa naturverkstaden.
– Naturverkstaden blir en ny, interaktiv del i muséet. Där kommer våra besökare få utföra olika experiment som knyter an till naturen. Man kommer bland annat att experimentera med vatten och använda stereoluppar, säger Etelka Huber, ordförande för muséet.

Naturverkstaden kommer även att fungera som ett komplement till naturskolan, som Emåns Ekomuseum bedriver tillsammans med Naturskyddsföreningen och Nässjö kommun, finansierat med ett så kallat LONA-bidrag för lokala naturvårdssatsningar.
– Naturskolan är ett treårigt projekt där elever från förskolan upp till gymnasiet kommer hit. Syftet med skolan är att genom utomhuspedagogik väcka intresse och sprida kunskap om naturen, säger Etelka.

Nytt grillhus vid naturslingan

Emåns Ekomuseum har också byggt ett grillhus med hjälp av bidrag från Lions.
– Grillhuset är handikappanpassat och det är även naturslingan, som fått nya broar och bredare väg. Hela vår trekilometersled har även uppdaterats med nya, tydliga skyltar, säger Nils Erik Eriksson, vice ordförande för muséet.
– Naturslingan har uppdaterats med tack av bidrag från Kultur och fritid i Nässjö kommun, tillägger Etelka.

Öppet hus med musikunderhållning

Torsdagen den 30:e augusti bjuder Emåns Ekomuseum in till invigning av naturverkstaden, grillhuset och den nya delen av naturslingan.
– Det kommer bli bandklippning och vår naturskolepedagog Jenny Carlsson kommer att arrangera en musikalisk händelse, där besökarna kommer få vara med och skapa musiken. Efter invigningen bjuder vi på korv i grillhuset, avslutar Etelka.