Flexator bygger ut – stor ökning av lageryta

Första spadtaget är gjort. Nu bygger Flexator i Anneberg en ny lagerhall och utökar produktionsytan med över 2 500 kvadratmeter.
Flexator, Mats Ekegren
Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator, ser många fördelar med det nya lagret.

Modultillverkaren Flexator investerar 2,5 miljoner kronor i en ny lagerhall. Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator, berättar att satsningen är en del i att kunna frigöra nödvändiga ytor i fabriken.
– Vi bygger för att kunna förvara och skydda färdigbyggda moduler från vädret så att de inte behöver stå ute i regn och rusk. Särskilt viktigt är det när det blir längre lagertider än planerat, exempelvis när ett bygglov blir uppskjutet. Normalt har vi lagrat emballerade moduler i några veckor, denna tid kan nu utökas betydligt längre så att kunderna kan får fram sina bygglov, säger Mats Ekegren.

Flexators nya lagerhall
Här är man i full gång med att bygga.
Ska vara färdigt i november

Direkt efter semestern började markarbetet för den nya lagerhallen och under november ska bygget stå färdigt. Detta innebär att Flexator kommer att ha utökat sina produktionsytor vid anläggningen i Anneberg från 11 000 till drygt 13 500 kvadratmeter yta.
– Det är en stor ökning som kommer att märkas. Jag vet inte när vi gjorde en sådan här byggnation senast. Vi kommer att kunna täcka 30 av våra största moduler i lagerhallen. Det gör att vi också har möjlighet att frigöra ytor i fabriken, säger Mats Ekegren.

Lagerhallen kommer att ha ett fyra meter tillhörande skärmtak, där Flexator även kan lagra virke från vädret. Mats Ekegren är övertygad om att projektet kommer att lyfta företaget ytterligare.
– Det här är något vi har velat göra under lång tid. Nu känns det skönt att vi äntligen är i gång, avslutar han.