Flexator söker VVS-projektör – står för utbildning

Flexator söker en VVS-projektör. Då man har haft svårt att hitta rätt kompetens på detta område erbjuder Flexator nu att utbilda en nyutexaminerad byggnadsingenjör som vill lära sig att projektera värme- ventilations- och sanitetssystem. Personen blir anställd och får genomgå ett internutbildningsprogram kombinerat med externa kurser.
– Vi tror att en byggnadsingenjör som lär sig mer avancerad installationsprojektering är en mycket intressant kombination inom det industriella trähusbyggandet, säger Ola Adolfsson, vd Flexator.

Flexator är ett industriellt byggföretag som genomför totalentreprenader i husfabriken i Anneberg i Nässjö kommun. Produkterna är oftast förskolor, skolor, kontor, vårdbyggnader, äldreboenden, LSS-boenden och liknande. Installationerna i dessa byggander är avgörande för husens funktion och utseende. På teknikavdelningen i Anneberg projekteras alla (bygg, el, VVS) i BIM-verktyget Revit.

>>Läs mer om tjänsten på Flexators webbplats