Flexator sparar över halv miljon på energiåtgärder

Flexator beräknas göra besparingar på 660 000 kronor per år endast genom energiåtgärder – däribland installation av solceller och pelletsanläggningar.
Den första solcellspanelen ställs på plats av Flexators VD Ola Adolfsson.
Den första solcellspanelen ställs på plats av Flexators VD Ola Adolfsson.

Under 2014 har Flexator sett över var man kan energibespara i den egna verksamheten. Resultatet har blivit att man driftsatt två helt nya pelletsanläggningar samt installerat solceller som ska tas i drift efter årsskiftet. Dessutom har förbättringar av fabrikernas klimatskal utförts. Den årliga besparingen beräknas uppgå till 660.000 kr per år. Att investera i två pelletsanläggningar och en solcellsanläggning har inte enbart inneburit en besparing på miljön, utan även i en bättre arbetsmiljö för de anställda och en ren ekonomisk besparing för bolaget.
– Detta arbete har gett mersmak och det känns bra att aktivt kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att på ett enda år av aktivt letande av energitjuvar kunna spara 660.000 kr och dessutom kunna förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i form av bättre isolerade, tystare och ljusare lokaler är en win-win-win-situation för företaget, medarbetarna och miljön, säger bolagets VD Ola Adolfsson.