Flisby AB satsar stenhårt

Större butiksyta och ny inredning. Flisby AB har renoverat sitt huvudkontor i Flisby. Fler butiker är att vänta de närmaste åren, berättar vd Rickard Hjälm.
Rickard Hjälm, vd Flisby AB
Rickard Hjälm, vd Flisby AB

Receptionen och butiksytorna i Flisby bestod tidigare av en mix av klinker och mattor. Av de naturstenar för inomhusbruk man själv säljer fanns inte ett spår. Nu har det äntligen blivit ändring på det.
– Vi har byggt om hela vår receptionsyta, framförallt har vi bytt ut till vårt eget material. Kalksten, marmor, travertin, skiffer och granit, det är natursten för inomhusbruk som vi använder oss av, säger Rickard Hjälm, vd Flisby AB.

Flisby AB har butiker i Flisby, Halmstad, Jönköping, Göteborg och Malmö. I Flisby finns även huvudkontoret. Nu har man sett till att utöka butiksytan för att få plats med fler produkter.
– Vi får mer av en butik här, innan var det mer ett kontor. Nu kommer man att kunna se våra inomhusprodukter på ett helt annat sätt.

Flisby ABs huvudmarknad är sten till trädgård, men för ett antal år sedan tog man även in sten för inomhusbruk. Just nu ser man även en trend i att efterfrågan på natursten ökar. Man säljer även fler kringprodukter av sten, som krukor, urnor, fog, verktyg och liknande. Rickard Hjälm konstaterar också att e-handeln går starkt framåt. I Flisbys bransch kommer dock alltid den fysiska butiken vara viktig för kunderna, som vill se och känna på produkterna innan de bestämmer sig.
– Webben är något som ökar jättemycket men i vår bransch så är det fortfarande en försvinnande liten del av omsättningen. Kunder kommer långväga ifrån för att besöka utomhusutställningen, säger Rickard Hjälm.

Det finns en marknad för att öppna fler butiker och man tittar primärt på städer med 100 000 invånare eller fler.
– Om det vill sig väl så har vi en ny butik redan nästa år. Om 3-4 år så tror jag vi har öppnat ytterligare en, så att vi har sju butiker, avslutar Rickard Hjälm.