Nevotex förvärvar finskt bolag

Nevotex har köpt det finska bolaget Henry Borg, som sedan 1980-talet har varit Nevotex återförsäljare i Finland. VD Tommy Grahn tror att förvärvet kommer att leda till en dubblerad omsättning i Finland.
Tommy Grahn, vd Nevotex
Tommy Grahn, vd Nevotex

Nevotex har sett en enorm utveckling de senaste åren. Såväl 2015 som 2016 slog man rekord i både omsättning och vinst. Allting tyder på att ökningen kommer att fortsätta under de närmaste åren. Från och med 3 april förvärvar Nevotex det finska bolaget Henry Borg, som fram tills nu har varit deras återförsäljare.
– Det är ett väldigt bra bolag med god vinstmarginal, men eftersom det är en mellanhand till som ska tjäna pengar så når de aldrig de stora möbelproducenterna, arkitekterna eller inredarna. Där är jag övertygad om att vi kommer kunna fördubbla omsättningen inom en rätt kort period, säger Tommy Grahn, vd.

Att kapa ett led i försäljningen kommer att öppna dörrar till större kundprojekt i Finland, men Nevotex tillväxt sker även på övriga marknader där man verkar.
– Vi har tittat på en prognos om hur utvecklingen kommer att ske och det är en tillväxt på 80-100 miljoner de närmaste 5 åren. Förutom att flödet ökar på grund av utlandssatsningen så satsar vi mer på Sverige också. I Sverige har vi anställt 2 personer som kommer in i mars. Vi kommer snart även att rekrytera en marknadskoordinator och vi har budgeterat för att anställa ytterligare två säljare innan året är slut, säger Tommy Grahn.

Den starka tillväxten har till stor del att göra med ett beslut som företaget fattade för tio år sedan, att även börja rikta in sig på inredare och arkitekter. Tidigare har kunderna uteslutande bestått av möbeltillverkare för konsumentmarknaden, nu står arkitekter och inredare för en stor del av omsättningen. Nevotex är landets ledande grossist av textilier och material till möbelindustrin. Med värdeorden professionell, innovativ och engagerad i ryggen arbetar de med en klar strategi framåt.
– Vi ser på en väldigt positiv utveckling framåt. Vi vet att det finns jättemycket att göra i samtliga länder, speciellt på inredningssidan. Vi tror att Finland kommer att bli väldigt hett, för de har nyss kommit ur den ekonomiska krisen och det kommer att bli en stor tillväxt. Men jag måste betona att vi har en fantastiskt bra personal, det är tack vare personalen vi kan göra ett så bra resultat, avslutar Tommy Grahn.