Förändringsledning och utveckling i fokus för nätverk

Stefan Milesson tar över Kaizen-nätverket – bidrar med 30 års erfarenhet av företagsledning.
Ett antal företag inom logistik, tjänster och produktion är med i Kaizen-nätverket.
Ett antal företag inom logistik, tjänster och produktion är med i Kaizen-nätverket.

Ordet Kaizen kommer från Japan och betyder ”att förändra och göra bättre”. Sedan två år driver Nässjö Näringsliv AB Kaizen-nätverket, med syfte att kompetensutveckla deltagarna och utveckla deras respektive företag inom förändringsledning, ständiga förbättringar, försörjningskedjor. Idag finns ett antal större logistik-, tjänste- produktionsföretag representerade i nätverket.

Stefan Milesson
Stefan Milesson

Exempel på tidigare temaområden är marknadsföring utifrån ett strategiskt perspektiv, kommunikation, PDCA-problemlösning, flöden. Stefan Milesson har precis tagit över som nätverksledare.
– Jag leder andra typer av nätverk och kanske har skaffat mig lite erfarenhet under årens lopp, av att lyssna av människor och få människor att utbyta erfarenheter. Jag har suttit med i företagsledning i 30 år i ganska stora organisationer och hoppas att jag kan använda mig av denna erfarenhet i nätverket, säger han.

Frågor som tas upp i nätverket är bland annat kompetensförsörjning och ”hur blir vi en attraktiv arbetsgivare?”
– Hur utvecklar vi våra medarbetare på ett sätt som skapar attraktivitet? Grunden i det hela är att vi upplever att vi har ett ledarskap som fungerar, säger Stefan Milesson.

Att genomföra ständiga förbättringar kräver att ledarskapet föregår med gott exempel. Därför blir ledarskapsfrågor en naturlig del i nätverket, där temat bestäms vid varje tillfälle för nästa träff.

Det finns fortfarande platser kvar i nätverket, kontakta Leyla Is eller Stefan Milesson för mer information.