Företagsklimat i fokus för samtal

Representanter från företag, Svenskt Näringsliv, Nässjö kommun samt Nässjö Näringsliv samlades för att diskutera hur företagsklimatet i kommunen kan bli ännu bättre. Till grund för diskussionen låg Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet samt en kompetensundersökning genomförd av Nässjö Näringsliv AB.

Hur skapar vi ett ännu bättre företagsklimat i Nässjö? Det var frågan som diskuterades på ett gemensamt frukostmöte som Nässjö Näringsliv AB och Svenskt Näringsliv bjöd in till under fredagsmorgonen. Kommunalråden Anci Magnusson och Anders Karlgren fanns på plats, liksom ett antal företagsrepresentanter.

Svenskt Näringslivs regionchef Anna Gillek Dahlström inledde med att gå igenom resultatet för 2015 års undersökning av företagsklimatet. Nässjö placerade sig på plats 109 av landets 290 kommuner och har legat runt plats 100 under de senaste åren. Privata företag sysselsätter 8170 personer i kommunen och ger 1,1 miljarder kronor i skatteintäkter. Gillek Dahlström konstaterade att välfärd i allra högsta grad är kopplad till företagsamhet. Ett bra företagsklimat ger mer pengar till välfärden, menade hon.

Undersökningen baseras på statistik samt en enkät, där hundra företag deltog i Nässjö kommun. På en sexgradig skala blev snittet i enkätsvaren 3,5 – mitt emellan godtagbart och bra. Sammantaget placerar sig Jönköpings län högst på rankingen i landet.

Nässjö Näringsliv AB:s verksamhetsutvecklare och projektledare för kompetensförsörjningen, Leyla Is, presenterade den kompetensundersökning som genomfördes bland 237 företag i Nässjö under 2015. I den konstaterades det att 400 nya kompetenser kommer att behövas under de närmaste tre åren i kommunen. Det finns ett tydligt behov av kompetens inom maskin och verkstad, försäljning och administration samt elektriker. Ur denna undersökning mynnade uppstarten av kompetensrådet, en samverkansplattform mellan skola och näringsliv. I kompetensrådet finns representanter från Nässjö Näringsliv, Nässjö kommun, företag och utbildningsinstanser som träffades i oktober 2015 och nu arbetar med en kompletterande aktivitetsplan för grundskolan, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

En rad olika aktiviteter och insatser genomförs för att på bästa möjliga sätt matcha företagens kompetensbehov och skapa en medvetenhet kring frågan i samhället.
– Dagens diskussion bekräftade återigen vikten av en samverkansplattform mellan skola och näringsliv. Det är viktigt att synliggöra syftet med detta arbete för alla deltagande parter. Kontentan från dagens möte är att vi alla – skola, näringsliv, kommun – ska samla ihop oss och ta ansvar, arbeta aktivt med att nå ut med pågående aktiviteter men också vilka utmaningar vi står inför. Syftet är i slutänden att näringslivsklimatet i Nässjö kommun ska utvecklas, säger Leyla Is

>>Läs rapporten från Svenskt Näringslivs undersökning

>>Läs mer om kompetensundersökningen