Försäljning ska stärkas på regionala företag

Projektet Growkomp ger konkurrenskraft till Nässjöföretag genom utbildning inom bland annat CSR och innovation. Nässjöbaserade P4RM har fått uppdraget att utbilda företag inom marknads- och försäljningsutveckling.

20170216_p4rm

Nässjöbaserade P4RM Sweden har fått uppdraget att leverera utbildningar inom marknads- och försäljningsutveckling till Growkomp-projektet. P4RM:s Janne Tengvall ser fram emot uppdraget.
– Det ska bli riktigt roligt med Growkomp. Det består av företag som verkligen gått in i projektet. De investerar mycket tid och de kommer att få en stor fördel genom att de är just motiverade, säger han.

Janne Tengvall utgår från ett grundmaterial som anpassas för företagens specifika behov. Det är försäljningschefer, säljare och vd:ar som är målgruppen för utbildningen.
– Man har jobbat jättemycket med att effektivisera produktion och processer och Lean och hela den biten. Men det finns hos många företag ett behov av att utveckla försäljningssidan och marknadssidan, säger Tengvall.

Ska ge konkurrenskraft
Projektet Growkomp beviljades medel i slutet av 2015 på 8,1 miljoner kronor av Europeiska Socialfonden. I projektet ingår 24 tillverkningsföretag i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner. Projektet sträcker sig över tre år och ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos företagen. Tio av företagen är baserade i Nässjö. Tengvall tycker att näringslivet i regionen utmärker sig jämfört med andra delar av landet.
– Man är så aktiv, man vill verkligen utvecklas, man är nyfiken, man provar nya saker, man drar nytta av varandra. Nyfikenheten är en drivkraft, det är att hela tiden vara på tårna, hitta små saker undan för undan. På totalen får man då en fantastisk utveckling, säger han.

Alla är säljare
För att utveckla försäljning, menar Tengvall, är det viktigt att hela organisationen känner sig delaktiga i säljprocessen. Om man på ledningsnivå är medvetna om att skapa en vi-känsla, så kommer detta även att ha stark effekt på försäljningen.
– För att kunna sälja behöver du ha med dina tekniker, du behöver ha din kundtjänst, din logistikavdelning. Det är viktigt att verkligen förstå den rollen och att jobba med att alla verkligen ska vilja sälja i sina roller, säger han.

Bredare perspektiv
Ofta gör man misstaget att marknadsföra och sälja sina produkter istället för att vända på det och fråga vad kunden verkligen behöver, tycker Tengvall.
– Om kunden kommer att köpa min produkt eller tjänst, vad kommer de att använda den till? Kommer de använda den i ett system eller vill de sälja den vidare? Och om de säljer den vidare, hur kan jag hjälpa kunden att sälja den vidare? Det är viktiga frågor att ställa sig, säger han.

Growkomp startades
under 2016 och varar fram tills augusti 2018.


Intressent i Nässjö Näringsliv? Få 10 % rabatt på tjänster från P4RM

.