Fortsatt näringslivsinriktat forskningsprogram

Region Jönköpings län och Högskolan i Jönköping fortsätter den gemensamma satsningen på forskning i nära samarbete med regionens företag.

Region Jönköpings län har beslutat att även fortsatt stödja och samarbeta med högskolan inom det näringslivsinriktade forskningsprogrammet som startade förra året, som en del i den av den samarbetsöverenskommelse som Högskolan i Jönköping och dåvarande Regionförbundet gjorde 2013.
– Vi ser att forskningsprogrammet för akademin och näringslivet närmare varandra och gör det möjligt för länets företag att delta aktivt i forskningsprogram som är relevanta för dem, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län.

>>Läs mer