Höga betyg i NNAB:s undersökning

På en skala 1-10 blir snittet 8,5 när intressenter anger sannolikheten för att de kommer rekommendera Nässjö Näringsliv AB – över 80 procent av deltagarna svarar 8-10. Samtidigt finns det utvecklingsutrymme för företagets tjänster.
20150427_NKI
På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Nässjö Näringsliv AB till en annan kollega/partner /entreprenör/etablerare?” svarade över 40 procent 10 på en skala 1-10.

 

Nässjö Näringsliv AB har genomfört en kundnöjdhetsundersökning bland sina intressentföretag. I undersökningen ombads deltagarna först gradera hur viktiga Nässjö Näringsliv AB:s olika tjänster är, det vill säga vilket behov företaget har.
– Vi ställde denna fråga för att få en bild av vilka tjänster som efterfrågas mest av våra företag. Man kan konstatera att det finns behov för samtliga av våra tjänster, men att alla företag inte efterfrågar allt. Vissa har stort behov av till exempel mark- och fastighetsfrågor medan andra håller kompetensförsörjning som sin viktigaste fråga. Vi vill bli bättre på att matcha rätt tjänster till rätt behov, säger vd Claes Johansson.

På en skala mellan 1-10 fick deltagarna dels bedöma hur viktiga olika tjänster är för det egna företaget, och dels hur nöjda de är med de respektive tjänsterna som Nässjö Näringsliv AB tillhandahåller.
– Vi ser att våra intressenter generellt är nöjda med de tjänster de använder, men vi har även en tydlig förbättringspotential inom olika områden. Med denna undersökning kommer vi kunna skapa ännu större kundvärden framöver, säger Claes Johansson.

Förutom att gradera specifika tjänster fick deltagarna svara på två generella frågor om Nässjö Näringsliv AB:s service. På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Nässjö Näringsliv AB till en annan kollega/partner/entreprenör/etablerare?” blev snittet 8,5. På den nära relaterade frågan ”Hur nöjd är du med Nässjö Näringsliv AB:s personliga bemötande och dialog?” blev snittet 8,3.
– Detta visar att våra intressenter är övervägande positiva till vårt arbete. Vi vill dock fortsätta att utvecklas och vi ser i fritextsvaren att det finns flera idéer på hur vi kan skapa en ännu bättre servicegrad genom att arbeta proaktivt mot våra intressenter, säger Claes Johansson.

117 företag deltog i undersökningen som skickades ut till NNAB:s drygt 300 intressentbolag.
– Med tanke på att vi skickade ut undersökningen med kort varsel inför ett styrelsemöte, är vi nöjda med svarsfrekvensen. Vi vill göra denna undersökning igen, så att vi kan följa upp vår utveckling, avslutar Claes Johansson.