Från Grimstorp till London – komponenter på export

Grimstorps Byggkomponenter levererar delar till ett projekt i London som omfattar över 200 hus. Den egna konstruktionsavdelningen har gått för högtryck.
– Vi har flera spännande projekt på gång. Men vi tar en dag i taget, säger VD Håkan Wahlberg och Marknadschef Magnus Franzén.
– Vi har flera spännande projekt på gång. Men vi tar en dag i taget, säger VD Håkan Wahlberg och Marknadschef Magnus Franzén.

Grimstorps Byggkomponenter lever i högsta grad upp till sitt namn. Deras komponenter (stommar, tak- eller golvkassetter, balkonger etc) har under senare tid installerats i ett projekt i London som omfattar över 200 hus. Den egna konstruktionsavdelningen har gått för högtryck.

För övrigt betonar VD Håkan Wahlberg och Marknadschef Magnus Franzén att man har sett till att inte ”lägga alla äggen i samma korg”.
– Det finns huskunder som nöjer sig med en stomme och vill ordna resten i egen regi. Andra vill förvärva ett fullt färdigt NässjöHus av Grimstorps byggkomponenter. Då löser vi det.

NässjöHus är ett klassiskt varumärke som man kan läsa mera om på företagets hemsida  Här får man också kläm på att det går att få besöka NässjöHus för at tfå inspiration. Företaget har flera spännande projekt på gång, men har en ödmjuk inställning och tar en dag i taget.

NässjöHus deltar också i arrangemanget Fantastiska Forserum lördagen den 29 augusti.