FSG ingår partnerskap med ChromoGenics

Forserum Safety Glass(FSG) ingår partnerskap med ChromoGenics för laminering av smarta fönster.
Från vänster står FSG:s VD Stefan Johansson och styrelseordföranden Arne Johansson.

Som ett ytterligare steg i utvecklingen av sin kommersialiseringsstrategi har ChromoGenics, en ledande utvecklare av energisnål smart fönsterteknologi, ingått partnerskap med Forserum Safety Glass(FSG) för glaslaminering av ChromoGenics elektrokroma plastfolie ConverLight.

Partnerskapet fokuserar inledningsvis på utveckling av en glaslamineringsprocess för tillverkning av elektrokroma lamellglas. I ett andra steg kommer samarbetet att utökas till produktion av isolerglas och försäljning på utvalda marknader.
– Vi är glada över att kunna bidra till finjustering av ChromoGenics industriella processer med vår know-how om glas och laminering. Med vår position på den nordiska marknaden för glas i byggnader kommer vi att kunna kombinera vår branscherfarenhet med deras nya teknologi och på så vis möta kundernas krav, säger Arne Johansson, FSG:s styrelseordförande.

Elektrokroma ”smarta fönster” kan göras mörkare eller ljusare genom att man tillför en svag elektrisk ström, vilket gör det möjligt att blockera 80-90% av den instrålade solvärmen och minska behovet av kylning i byggnader och fordon med 20-40%.

ChromoGenics har utvecklat en unik rulle-till-rulle-process för produktion av elektrokrom plastfolie som kan lamineras med glas. Varje år används cirka fyra miljarder kvadratmeter glas för fasader och fönster i byggnader.
– Vår rulle-till-rulle-process är skalbar och betydligt mer kostnadseffektiv än att påföra en beläggning direkt på glaset, vilket är den metod som dominerar bland våra konkurrenter. Vår process öppnar för helt nya flexibla affärsmodeller som låter oss ingå partnerskap med viktiga aktörer på fönstermarknaden och förbättra deras produktutbud istället för att störa de befintliga leverantörskedjorna, säger Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

ChromoGenics fullstora ConverLight-fönster demonstreras för närvarande i kontors- och kommersiella miljöer.