Teknikcollege stärker företagen

Teknikcollege Höglandet vid Brinellgymnasiet utgör en mycket god möjlighet för våra företag att hitta duktiga medarbetare. Ta del av filmade intervjuer och ett härligt engagemang.

En sprudlande glad Ruth Klasson fick ta emot ett stipendiat på 15 000 kronor för hennes utmärkta studieinsatser.

Det var klang och jubel måndagen den 2 juni på Brinellgymnasiet när första kullen med Teknikcollegelever utexaminerades. Framtidsoptimismen var stor och det finns det anledning till för dessa hårt arbetande elever.

Genom att upplägget med Teknikcollege genomsyras av samarbete mellan näringslivet och skolan har dessa elever fått en mycket god möjlighet att verkligen känna på pulsen i näringslivet. Man har varit ute och arbetat/studerat hos företagen vilket naturligtvis är till nya för alla parter.

Många betraktar Teknikcollege som den verkliga inkörsporten till näringslivet. Det bekräftas av Teknikcolleges ordförande Joakim Stenqvist.

Den högtidliga dagen bestod såväl av en utställning där elevernas kreativitet elystes, liksom en festlig tillställning i aulan, som också förgylldes av inspirerande inslag från Musikskolan.