Nässjö har goda förutsättningar bli kompetenscentrum för järnväg

Att kompetensutveckling är en nyckelfråga där Nässjö har alla förutsättningar att hålla sig framme framgick tydligt vid mässorna Future Transport och Nordic Rail på Elmia som hölls nyligen. Vi återger ett antal intervjuer med olika aktörer.

Behovet av kompetensutveckling är mycket stort inom den järnvägsrelaterade sektorn, vilket skall ställas i ljuset av de mångmiljardsatsningar som sker i branschen under kommande årtionden. Nässjö, som har mer än 30 företag och aktörer, har alla möjligheter att kunna bidra till en stark utveckling inom området.

Nyligen har Smålands första tågförarutbildning startat i Nässjö. Många framgångsrika företag arbetar också med utbildning. Vi redovisar ett flertal filmklipp från Future Transport och Nordic Rail-mässorna som genomfördes på Elmia nyligen. Intervjuerna berör både utbildning och företagsutveckling i största allmänhet.

Flera företag i branschen menar att man går en mycket intressant framtid till mötes.

Mässan besöktes av 4 124 besökare vilket är fler än 2013. Här fanns över 300 utställare från mer än 20 länder. Uppmärksammat och uppskattat blev inte minst intervjuerna med regionrådet Rune Backlund samt kommunalråden Anne-Marie Nilsson, Jönköping, Anci Magnusson, Nässjö och Allan Ragnarsson, Vaggeryd.