Gränsen för direktupphandling fördubblas

Från och med den 1 juli höjdes gränsen för direktupphandling. Riksdagen antog regeringens förslag om att höja beloppet och nu har gränsen höjts från 271 000 kronor till cirka 505 000 kronor enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Samtidigt höjs gränsen till cirka 939 000 kronor för direktupphandling enligt LUF och LUFS.

Myndigheter ska anteckna skälen till att de gör direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det införs också krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar.