Högtryck på Flexator i Anneberg

2015 börjar mycket bra för den smålänska husproducenten Flexator. Under första kvartalet har man fått beställningar som gör att produktionen är säkrad året ut. Trenden att bygga större förskolor med fler avdelningar är en bidragande orsak till den kraftiga ökningen.

– Det är mycket roligt att försäljningen går så bra just nu. Vi gör lika många affärer i antal som förr men ordersummorna och storlekarna på projekten har ökat kraftigt. Detta innebär nyanställningar av både tjänstemän och yrkesarbetare till vår anläggning i Anneberg, säger Kristian Grimsbo som är marknads- och försäljningschef på Flexator.

Den ökande efterfrågan på industriellt byggda lokaler i kombination med att förskolor blir allt större är det som just nu ligger bakom säljframgångarna för bolaget. Utvecklingen har snabbt gått från att bygga två till fyra avdelningar till att nu byggas i fyra till åtta avdelningar.

De flesta beställare har också insett att det är stort tryck på byggmarknaden och ligger därmed långt fram i planeringen av sina kommande byggprojekt, detta bidrar till att Flexator nu kan bygga på orderstocken. I förfrågningar i dag är det inte ovanligt att beställare ber leverantören att lämna förslag på tidplan vid anbudslämnandet istället för att ange färdigställandetiden som ett skallkrav, detta gör de för att undvika risken att inte få några anbud alls.