Holger Jonasson övergår till egenkonsult på riktigt

Nässjö Näringsliv AB:s Holger Jonasson övergår till egen konsultfirma vid årsskiftet – firades praktfullt vid frukost på Hotell Högland då hans volymkonsultuppdrag efter 4 år avslutades.

20161214_holger

Onsdagen den 14 december avtackades Nässjö Näringsliv AB:s Holger Jonasson med pompa och ståt vid en frukost på Hotell Högland. Holger Jonasson blickar tillbaka på en lång bana som ambassadör för Nässjö, från lokalreporter till informationschef, näringslivschef i stiftelsen nässjö näringslivscenter, och så småningom VD för Nässjö Näringsliv AB under företagets första 10 år från 1993-2003, där tidigare vice Vd Claes Johansson då tillträdde som VD. Vid årsskiftet avslutas det löpande konsultuppdraget med Nässjö Näringsliv AB – dock inte sagt att han kommer upphöra att verka i och för Nässjö.

Holger tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson samt hennes tre föregångare Rolf Lind, Bo Zander och Greger Phalén.
Holger tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson samt hennes tre föregångare Rolf Lind, Bo Zander och Greger Phalén.

Claes Johansson på Nässjö Näringsliv AB hade bjudit in till grötfrukost tillsammans med Hotell Högland. Här skulle Holger få ett oförglömligt minne. Sextiofem personer hade kommit för att hedra den 71-årige Holger, som fick ta emot många tal och inslag från såväl företagare som kommunledning. Bland annat höll kommunfullmäktiges ordförande Anci Magnusson tal tillsammans med tre(!) av sina föregångare – Bo Zander, Greger Phalén, och Rolf Lind – samtliga vilka har samarbetat med Holger genom åren. Berndt Axelsson, Nässjö Näringsliv AB:s styrelseordförande och VD för Scandinavian Business Seating, tog tillfället i akt att spela en fanfar för Holger, efter att gästerna hade hurrat.

Inledningsvis hade nuvarande VD Claes Johansson satt ihop ett tal om Holgers olika möjliga och omöjliga lokala och internationella satsningar, där Holger varit delaktig. Claes som känner Holger utan och innan efter ett samarbete över 23 års tid berättade olika anekdoter och satsningar som genomförts under framförallt 90-talet. Det har verkligen genom åren funnits ett team work mellan Holger och Claes och de anställda på NNAB ihop med kommun, näringsliv och företagare. Man kan konstatera att det är samarbetet med olika kompetenser som gett resultatet.

Till Holgers ära hade även en lättsam film spelats in, där Holger hyllades av människor från såväl Sydafrika som Japan, Ryssland och Tyskland, för att visa på Holgers världsomspännande nätverk – med reservation för en viss sanningselasticitet i några av filmens påståenden. Holger Jonasson har exempelvis aldrig varit rådgivare till Mikhail Gorbatjov (så vitt NNAB känner till).

Vid frukosten kunde konstateras att Holger satt många avtryck i kommunen och att utan hans insatser hade Nässjö inte varit den kommun den är idag. Han har byggt upp ett stort nätverk, vilket tydligt syntes vid hans avtackning, dit människor hade rest från olika håll i landet. I sitt tacktal konstaterade Holger att ”det är mjukvaran som är hårdvaran”, det vill säga att professionellt relationsbyggande alltid handlar om det personliga. I den personliga andan önskar Nässjö Näringsliv AB att fortsätta verka – och önskar honom lycka till framöver.

De senaste 4 åren som konsult har Holger verkat mestadelen för att bygga projektet Nordic Infracenter, där nu Hans-Inge Almgren är rekryterad och detta projekt fortsätter nu utvecklas i god takt.

Hyllningsfilmen till Holger: