Mätning visar: Nässjös företag genererar mer än länssnittet

I en omfattande mätning som analysföretaget Bisnode har genomfört under åren 2009 till 2014, framgår det att Nässjös företag går starkt framåt. Förädlingsvärdet (det värde som företagen skapar) för Nässjös aktiebolag överskrider länssnittet – även om antalet anställda inte ökat i samma takt.

20161216_bisnode

Under perioden 2009-2014 har företagen i Nässjö kommun ökat sitt förädlingsvärde med 27 %, att jämföra med till exempel företagen Jönköpings län (24 %), och i Jönköpings kommun (14 %). Ökning i antal anställda har dock inte nått upp till länssnitt, 2 % i Nässjö jämfört med länets 6%. Antalet nya företag i Nässjö ligger också strax under länssnittet, även om 199 nya företag under perioden kan betraktas som en stor volym.

Bland de företag som levererat riktigt stora värden kan nämnas bland andra Draka Kabel, Flexator och Scandinavian Business Seating.

Så går undersökningen till
Till skillnad från många andra undersökningar baseras Bisnodes analys inte på företagares uppfattning om näringslivsklimatet, utan på aktiebolagens faktiska siffror, och omfattar samtliga aktiebolag i hela kommunen/länet/landet. Förädlingsvärdet motsvarar enkelt uttryckt skillnaden mellan vad företagen säljer för och köper in för. Det värdet ska sedan räcka till att betala personal, kapitalkostnader och en skälig utdelning till företagets ägare. Förädlingsvärdet är med andra ord ett mått på hur företaget mår och dess konkurrenskraft.

Största branscherna i Nässjö
Sett till antal anställda är logistik & transport, byggnadsindustri och trävaruindustri de största branscherna i kommunen. Undersökning visar att byggnadsindustrin växer snabbast i förädlingsvärde.

Framtiden ser ljus ut
Den slutgiltiga rapporten för 2015 har ännu inte kommit, men det ser för Nässjös del mycket ljust ut. Förädlingsvärdet växer ytterligare och värdeavståndet – de pengar som blir kvar efter utdelningen till aktieägarna – växer från 388 miljoner 2014 till 852 miljoner 2015. Det bådar med andra ord gott. Nässjö kommun har konkurrenskraftiga företag som har resurser för framtida satsningar.

För närvarande pågår stora satsningar från flera företag i Nässjö. Industrilås bygger ut och nyanställer, RUTAB flyttar logistik från Hallsberg till Nässjö, SB Seating har flyttat produktion från Holland till Nässjö och husfabrikanter växer starkt.
– Vi kan konstatera att över 100 beslutade arbetstillfällen tillkommer de närmaste 1-2 åren, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.