HR Strateg och P4RM i samarbete

Ett samarbete har inletts mellan Joakim Skirhammar och Janne Tengvall, vid HR-Strateg respektive P4RM. Tillsammans blir de starkare inom HR-frågor. ”Vi ser framförallt kundnyttan”, säger Joakim Skirhammar.
20161107_hrstrateg
Joakim Skirhammar, HR-Strateg, och Janne Tengvall, P4RM.

HR-frågor blir allt hetare inom näringslivet. Hur rekryterar, behåller och utvecklar man talanger? Hur gör man för att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid av kräsna arbetstagare? Hur skapar man trivsel på arbetsplatsen, och hur kan man bli trygg i sin ledarroll? Nu ingår Jönköpingsbaserade HR-Strateg och Nässjös P4RM ett samarbete för att kunna erbjuda en heltäckande service med fokus på dessa frågor – och många andra. Joakim Skirhammar på HR-Strateg ser att de båda företagen kompletterar varandra väldigt bra.
– Vi har väldigt mycket tankar och idéer framåt. Vi ser framförallt kundnyttan i det här, att vi med våra gemensamma specialiteter kan bli en bra leverantör till kunden. Det är mycket att vi tänker helhet vad gäller HR. Vi kan med gemensamma krafter skapa kundvärden på ett väldigt bra sätt, säger Joakim Skirhammar.
– Vi kompletterar varandra otroligt bra. Jag känner när vi fick de första kontakterna, att HR-Strategs och Joakims värderingar stämmer så väl överens med de värderingar som jag har, med långsiktighet och att verkligen göra riktigt stor nytta för våra kunder, säger Janne Tengvall vid P4RM.

Strategisk rekrytering
Ett område som Skirhammar har upptäckt stora behov inom är så kallad successionsplanering, det vill säga att planera för de kommande årens avgångar. Man punktar ner vilka man vet kommer att sluta, och vilka man misstänker är på väg, kanske på grund av understimulans.
– Det ska generera något som jag kallar strategisk rekrytering, det vill säga att man inte bara går in och ersätter personer utan att man förstår de framtida utmaningarna, hur strategi och affärsplan ser ut och vad det är för spelare som behöver rekryteras på den resan, kanske tre till fem år framåt, säger Joakim Skirhammar.

Att ha rätt person på rätt plats må vara en sliten klyscha, men det finns en anledning till att det är så. Idag kanske mer än någonsin är det viktigt att identifiera vilka i en organisation som är understimulerade, och att sätta in åtgärder mot detta. Här kommer Janne Tengvall vid P4RM in i bilden.
– Istället för att de personerna ska försvinna ut någonstans så kan man växla upp dem. Det handlar om att se talanger som finns i organisationen och att få dem att utvecklas och verkligen blomma ut i det de är bra på. Varje individ, företag och organisation har sina speciella behov och önskemål, därför använder vi redskap och metoder som anpassas individuellt för varje företag för att få bäst effekt, säger Janne Tengvall.

HR due diligence
I samarbetet mellan P4RM och HR-Strateg kan man, enkelt uttryckt, säga att Tengvall kommer in där Skirhammar slutar – och vice versa. Ett annat område där de samarbetar handlar om en tjänst som Skirhammar kallar för HR due diligence. Vid ett företagsförvärv genomförs vanligen en ”due diligence” (företagsbesiktning), men Skirhammar menar att ett liknande förfarande när det gäller HR-perspektivet också behövs när ett företag står inför ett förvärv.
– Flera av våra kunder upplever att man inte har koll på hur ledningsgruppen ser ut, hur rådande kultur är, eller vilka värderingarna på bolaget är. Hur ska vi implementera det här bolaget om vi köper det, eller ska vi implementera det överhuvudtaget? Alltså de här mer mjuka, HR-relaterade värdena. Där har vi tagit fram en metodik och en process där vi kan hjälpa kunden som ett komplement till den vanliga due diligence-processen, säger Joakim Skirhammar.

Värderingar i fokus
Det är tydligt att Skirhammar och Tengvall brinner för HR-frågor. Värderingsarbete, trivsel och fungerande organisationer ligger dem varmt om hjärtat. Idag handlar mycket om ”mjuka” snarare än ”hårda” faktorer vid exempelvis rekryteringar. Att hitta personer med rätt kompetens är tätt sammanvävt med att hitta personer med rätt värderingar. Ett fungerande värderingsarbete handlar mer än om att gräva fram några ledord.
– Det både jag och Janne är allergiska mot är när det blir några ord på en anslagstavla, och sen vet ingen vad det står för. Därför börjar vi underifrån med samtal och utformning av de gemensamma värderingarna. Inte främst med ledningsgruppen, vi börjar med all personal. Då får du kraft i det, för då är det alla personer i företaget som har arbetat med det, säger Joakim Skirhammar.
– Ett värderingsarbete som verkligen ger effekt, både internt och externt, måste vara initierat och prioriterat av ledningen i organisationen. De måste själva aktivt agera utifrån de värderingar organisationen kommer överens om. Ett personligt engagemang med gemensamma värderingar är viktiga nycklar i framgångsrika organisationer. Genomslag och personligt engagemang hos personal och hos varje individ får man när alla får vara med och utveckla de gemensamma värderingarna. Det ska in i hjärtat hos medarbetarna. Det handlar om att ändra beteenden, och det är ingen quick fix, det tar ofta tid, säger Janne Tengvall.

Tillsammans har Tengvall och Skirhammar ett enormt kontaktnät i Nässjö och Jönköping och de tror att samarbetet kommer att ge stora fördelar, dels för dem själva, men framförallt för kunderna.