Innovation i fokus för industriföretag

Två dagars fokus på innovation och affärsutveckling gav 23 företag verktyg för framtiden, vid en ”bootcamp” i Nässjö: ”en väldigt bra väckarklocka”, säger Grimstorps Byggkomponenters vd, Håkan Wahlberg.

En tvådagars ”bootcamp” för att stärka innovationsförmågan samlade under två dagar 100 personer från 23 olika företag på Hotell Högland i Nässjö. Evenemanget var en del av projektet Growkomp – en ESF-finansierad satsning på 8,2 miljoner för företag i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping. Magnus Penker, vd, Innovation 360 Group, var den som höll samman trådarna vid konferensen, och ligger bakom den innovationsmodell som används av deltagarna.
– Vi samlas för att se hur vi kan använda den förmåga och kompetens som finns, och vilka delar vi vill stärka upp, för att bygga morgondagens bolag, säger Penker.

Genom olika analyser och övningar fick företagens ledningsgrupper arbeta fram kritiska framgångsfaktorer för sina företag, vilket under nästa år kommer att resultera i en handlingsplan och affärsplan.
– De kommer att gå härifrån med väldigt tydliga idéer kring hur de ska optimera sig för dagen och morgondagen, säger Penker.

Growkomps fokus ligger på tre områden: kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. Under ”bootcampet” fokuserade man på det sistnämnda. Grimstorps Byggkomponenter var ett av företagen på plats. Vd Håkan Wahlberg tycker att Growkomp är en stor möjlighet att utvecklas.
– Med en ganska bra konjunktur har vi mycket att göra och vi har väl tyvärr tappat lite av strategin, vi jobbar rätt hårt och tänker inte så mycket framåt. Det här är en väldigt bra väckarklocka för att ta tag i det. Och att se till att vi även är med framöver och blir bättre, säger han.

Growkomp är ett utvecklingsprojekt initierat av näringslivsenheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Projektet är finansierat med ESF-medel och ska för 23 bolag inom tillverkningsindustrin med totalt närmare 2000 anställda i de tre kommunerna bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskrafts på företagen.