Insikt i LEGOs företagskultur

John Vellema vid TWI Institute Denmark, en av nyckelpersonerna bakom LEGOs framgångsrika personalutveckling, berättar om vikten av att bygga från grunden med Training Within Industry.

20131120_vellema

TWI, Training Within Industry, är inget nytt påfund. När USA under tidigt 1940-tal drogs in i andra världskriget skapades en enorm brist på arbetskraft inom industrin. Hundratusentals människor utan tidigare industriell erfarenhet fick gå in och täcka upp i de stridandes frånvaro. Ett effektivt sätt att introducera människor i olika nya arbetsuppgifter behövdes, vilket resulterade i TWI.
– Det sägs att man vann kriget till stor del tack vare logistiken, säger John Vellema, TWI Institute Denmark.

Efter kriget spred sig metoden över världen, däribland till Japan. Många menar att det tänk som representeras av Toyota Production System och den Japanska Kaizen-kulturen på många sätt har sin föregångare i just TWI.
– Många är väldigt motiverade när det gäller leanredskap på hög nivå och redskap för ledarskap på hög nivå, men utövar inte det mest grundläggande, säger John Vellema.

Det grundläggande handlar om att systematiskt träna personal och chefer i ett arbetssätt, inte via teoriböcker utan genom övning.
– Inom idrott tar det 10 000 timmar at ta sig till OS. I dagens X-factor-kultur och så vidare blir man stjärna omedelbart, men för att ha en kompetens och upprätthålla en hög nivå så krävs många timmar. Det är själva grejen med job instruction – man måste utöva det, säger han.

john_vellemaJohn Vellema är fullbokad fram till mars, men det hindrade inte honom från att medverka vid Logistic Park Conference i Nässjö i förra veckan, där han gav prov på en lektion i TWI. Som en av nyckelpersonerna bakom LEGOs utveckling av en global arbetsstyrka ansvarade han för att implementera TWI i organisationen. För John Vellema handlar allting alltid om människor. Det är människor som måste utvecklas för att en organisation ska lyckas. Medarbetare måste ha förtroende för sina chefer och se syftet med sitt arbete för att kunna skapa en effektiv organisation. Därför är det extra viktigt att utbilda första linjens chefer.
– Om det saknas förtroende mellan arbetarna och ledningen så kommer det att ta lång tid att utföra arbetet. Det finns en mycket intressant bok på ämnet som heter ”Speed of trust”, skriven av Stephen Covey.

Till sommaren kommer även boken ut som beskriver hur LEGO testade och rullade ut programmet för en global arbetskraft. Inom ständigt förbättringsarbete och inom den globala ”lean-epidemin” är Toyota den stora förebilden. Kommer LEGO att bli det nya flaggskeppet inom framgångsrikt utvecklingsarbete?
– Jag tror att människosynen inom LEGO kan vara en förebild. Företagskulturen är väldigt bra och själva produkten handlar ju om lärande, säger John Vellema.

TWI Institute Denmark är en del av det internationella TWI Institute med huvudsäte i USA. Det finns planer på att även omfatta Sverige i ett framtida TWI Institute Scandinavia. Under vecka 13 2014 kommer John Vellema att hålla en ”open trainee session” i Nässjö i just Job Instruction-utbildning. (Du kan se vad som är på gång inom Logistic Park Nässjö på www.logisticpark.se)


När John Vellema var på Träcentrum vid Logistic Park Conference passade han på att intervjua Art Smalley, en av de övriga uppskattade föreläsarna med erfarenhet från Toyota. Här berättar Smalley om grundläggande stabilitet. 

Art Smalley ”teaser” from BusinessThroughPeople on Vimeo.

Art Smalley continued from BusinessThroughPeople on Vimeo.