Järnvägsfokus vid Handelskammarens höstmöte

Det var järnväg för hela slanten när Jönköpings läns handelskammare höll sitt höstmöte i Nässjö måndagen den 29 november. Flera av mötesdeltagarna kom med tåg från Nässjö. Hela höstmötet hölls hos Nässjö Järnvägsmuséum.

Det blev åtskilliga aha-upplevelser hos många av mötesdeltagarna när Jönköpings läns handelskammare höll sitt höstmöte i Nässjö på måndagskvällen den 29 november. Till exempel när Lennart Ahlstedt från Nässjö Järnvägsmuséum informerade och upplyste om att ”det heter inte banverket längre, det är trafikverket som har hand om underhållet”.
– Banverket uppörde 2010, fyllde Joakim Stenqvist från Infraservice Scandinavian i för säkerhets skull. När företagsledare med flera fick klart för sig att det finns runt 35 företag med cirka 600 anställda i järnvägsbranschen i Nässjö kom det nästan ett sus från åhörarna. När Lennart Ahlstedt från föreningen dessutom berättade att mann är ute och kör på ”de riktiga spåren” minst en gång varje månad och skjutsar allt från kungligheter till ”vanligt folk” blev man allt mer imponerade. Det var sannerligen en afton i järnvägens tecken.

Det började i restaurangvagnen med att Handelskammarens VD Jonas Ekeroth med betydande entusiasm hälsade välkommen och betonade att ikväll skulle järnvägsfrågor belysas. Det gjorde man genom att först få en inblick i järnvägsmuséet där det bland annat ställdes frågor om spårsystem och mycket annat i den vägen. Sedan genomfördes programmet i konferensvagnen.

Här berättade först styrelseledamoten och VD Joakim Stenqvist från Infraservice Scandinavian om hur företaget byggts upp. Med berättigad stolthet visade han bilder från prisutdelningen när företaget blev Årets Supergasell och han presenterade framtidsplaner.

Därefter talade Hans-Inge Almgren, projektledare för Nordic Infracenter och betonade att detta treårsprojekt har fått en flygande start. Flitiga besök pågår hos företag och myndigheter och medverkan vid Transportforum i Linköping den 10-11 januari väntar närmast.

Sist talade Jonas Ekeroth och han visade också framtidsplaner kopplade till järnvägssektorn. Bland annat hade han fått fram ett knippe bilder från ostlänken som lanseras som århundradets tillväxtchans. Ett projekt som naturligtvis i förlängningen är avsett att kopplas in på den höghastighetsbana, som det i dag pågår rätt omfattande diskussioner om.