Jernhusens ledningsgrupp på heldagsbesök i Nässjö

Statliga Jernhusen är en betydande fastighetsägare i järnvägsstaden Nässjö. Nyligen gjorde ledningsgruppen ett heldagsbesök i stan för att studera sina fastigheter, möta hyresgäster och få till informationsutbyten av olika slag. Man mötte ett ”järnvägs-Nässjö” som bjöd på några inspirerande timmar.

Jernhusen AB äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. I Nässjö är man en betydande fastighetsägare. Det mest publika är av naturliga skäl Nässjö Resecentrum. Men Jernhusen äger också Höglandsterminalen och lokverkstaden med intilliggande byggnader.

I dagarna är ledningsgruppen på en form av turné och i tisdags gjorde man ett heldagsbesök i Nässjö. I planen ingick att besöka resecentrum, Höglandsterminalen och lokverkstaden.
Men i samverkan med Nässjö Näringsliv AB och Nässjö kommun fick ledningsgruppen studera såväl tågsimulatorn hos Nässjöakademin, göra blixtbesök hos Nässjö Järnvägsutbildning, få information om Nordic Infracenter och om spännande kommunala utvecklingsprojekt.

Hos Höglandsterminalen informerade VD Fredrik Wånehed, Affärsområdeschef Anders Wittskog och terminalansvarig Mattias Östergren. Besökarna fick god insikt och klart för sig att deras terminal, som driftas av Transab, bedriver en omfattande verksamhet med såväl internationell som nationell trafik. Exempelvis når man Duisburg i Tyskland på 20,5 timmar.

Det blev ett snabbesök hos Nässjö Järnvägsutbildning där Marcus Nordahl just var i färd med att undervisa elever om hur det går till när man löder järnvägsspår. Dagen bestod också av besök hos Nässjöakademin där utbildningsledare Lars-Åke Hedman introducerade Jernhusens VD Kerstin Gillbro i hur man framför ett tåg – via simulatorn.

I anslutning till lunchen berättade kommundirektör KG Bartoll om det stadsförnyelsearbete som pågår i Nässjö och hur projektet Västra Staden kan utvecklas vilket i hög grad också kan gagna Jernhusens verksamheter. Holger Jonasson gav en exposé över hur flera år av kontakt- och förberedelsearbete har lett fram till bildandet av Nordic Infracenter. Därefter informerade projektledare Hans Inge Almgren om NIC.

Dagens sista anhalt var besöket vid järnvägsverkstäderna där det fanns många frågor att ställa. VD Anders Löfgren från Svensk Tågkraft gav en samlad och intressant bild av denna expanderade verksamhet.
– En bra dag i Nässjö. Vi har fått ett gott intryck och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete, kommenterade VD Kerstin Gillsbro.