Konferens gav insikt i ledarutveckling och innovationskraft

Höga betyg när deltagarna i Logistic Park Conference utvärderade evenemanget.

20141111_LPN

Närmare 60 personer kom för att inspireras i sitt företagande när Logistic Park Conference anordnades för andra året på Träcentrum i Nässjö. Det samlade omdömet från deltagarna var mycket positivt – närmare 80 procent gav högsta betyg enligt skalan ”dåligt” – ”mindre bra” – ”bra” – ”mycket bra”.

Innan det var dags för huvudtalarna gav Leyla Is och Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB, inblick i satsningar som görs bland företagen i kommunen och konstaterade att det finns många expansiva satsningar på gång i Nässjö.

utvarderingpenker00Först ut av huvudtalarna var Magnus Penker, som med kort varsel fick ersätta tilltänkte talaren Henk Zijm. Bara dagar innan konferensen fick Magnus Penker förfrågan om att hoppa in, ställde in ett viktigt möte och tackade ja. Till åhörarnas glädje, bör tilläggas, för Penkers föredrag om ”Innovation Management” var en ögonöppnare för många. Med hänvisning till lyckade företags antropologiska skärpa – bland dem Gillette och Lego – betonade han vikten av innovation för att ta marknadsandelar. Enligt en undersökning som företagen på plats hade fått göra inför konferensen kunde Penker konstatera att Nässjöföretagen, generellt sett, är duktiga på processinnovation, men skulle behöva fokusera mer på slutkunden, göra fler marknadsundersökningar – kort och gott bli bättre på antropologi. Gillette, exempelvis, har kommit fram till att män i genomsnitt rakar sig med 153 drag på morgonen – en kunskap typisk för ett företag som har koll på mänskligt beteende.

Penker lyfte också fram den intressanta trenden med ”backsourcing”, det vill säga att det börjar bli lönsamt för företag i västvärlden att ta hem produktionen från länder som Kina, inte minst tack vare låga räntor.

baitmangalkarSanjeev Baitmangalkar talade på temat ”If you’re not at Toyota, then how to become lean?”. Utgångspunkten var att Toyota Production System inte är gjort för andra än Toyota, så man kan inte bara applicera en sådan metod på sin egen verksamhet.
Hur kan man då bli lean? Det var den frågan som Baitmangalkar uppehöll sig vid och använde som exempel sin egen resa med företaget Mysore Kirloskar, en fabrikatör av CNC-maskiner, svarvar, borrar och liknande. Mysore Kirloskar gick från nedstängning till marknadsledande på några år. Genom att optimera hela fabriken lyckades man sänka priset ut till kund med 30 procent. Som ledare handlar det om att bygga en kultur där förändringen kommer inifrån, menade Baitmangalkar: ”jag hade inte bett folk att göra det, de såg mig göra det” kommenterade han förändringsarbetet. Det största hindret för att lyckas är inte brist på kunskap utan vad vi tror att vi kan, summerade han och skickade med några tankar kring ”possibility thinking”: kasta inte bort en möjlighet för att den är omöjlig, eller för att du redan har bestämt dig, eller för att idén kanske kan skapa konflikter, sade han bland annat.

På eftermiddagen hölls två parallella seminarier där teori fick omvandlas till mer konkreta övningar. Margareta Carlsson, Atheragram Structura, ledde en grupp på temat förändringsledning och Mats Fredriksson, Lexicon, gav sina åhörare en insikt i hur man lyckas med projektledning.

Dagen avslutades med att Leyla Is summerade konferensen med hjälp av intervjuer med David Magnusson och Arnold Svensson från Scandinavian Business Seating respektive Höglands Logistik AB. De berättade kort hur förra årets konferens inspirerat dem att fortsätta sitt förändringsarbete inom sina respektive bolag. Deras förändringsresor inom såväl struktur som organisation under en kort period gav ytterligare inspiration till åhörarna.

Bilder från konferensen: