Lingmerths flyttar huvudkontor och nyanställer

En förbättring av arbetsmiljön för att skapa förutsättningar för medarbetare att trivas. Så beskriver Lingmerths VD Peter Eklund flytten av huvudkontoret till Stora Torget, vilken är en del av en större HR-strategi för hela bolaget. Företaget växer kraftigt och Nässjö behöver nya medarbetare.

Lingmerths flyttar huvudkontor och nyanställer

Lingmerths flyttar huvudkontor och nyanställer

Lingmerths flyttar huvudkontor och nyanställer

Att hitta kompetent personal är idag en utmaning i de flesta branscher och resebranschen är inget undantag. Lingmerths, som många andra företag, nödgas leta arbetskraft även utsocknes och ju längre pendling eller flytt som krävs, desto mer attraktiv måste arbetsplatsen vara.

– Vi har satt upp ett ambitiöst mål och det är att vi ska vara en av branschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Peter Eklund, VD Lingmerths.

Numera finns Lingmerths huvudkontor på Stora Torget i Nässjö, i helt nyrenoverade lokaler. Flytten är en del av en omfattande HR-satsning, där övriga kontor i landet också har renoverats och fräschats upp. Med bakgrund i möbelbranschen vet Peter Eklund vikten av den fysiska arbetsplatsen för ökad trivsel. Men den största delen i den landsomfattande satsningen handlar om kompetensutveckling.

– Vår kanske största historiska satsning är ett kompetensutvecklingsprogram som syftar till att våra anställda ska känna sig mer trygga i vardagen. Vi håller på att kartlägga kompetens och ska göra ett program för de som håller på med försäljning. Det handlar om att vi som arbetsgivare ska skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna vara duktiga på sitt arbete, säger Peter Eklund.

Kompetensutvecklingen involverar såväl externa utbildningar som internt utbyte mellan medarbetare. Med personal med olika kompetenser spridda i tio olika städer finns det mycket att lära av varandra i organisationen.

– Många medarbetare som har varit här länge får dela med sig av sina erfarenheter, vilket gör att både de själva och de som utbildas växer.

Lär upp nya medarbetare
Lingmerths växer kraftigt, och ser en ökning på mellan 15 och 20 procent till en omsättning på cirka 900 miljoner i år. Tillväxten i sig är emellertid inte högsta prioritet, betonar Eklund, det är istället att växa med bibehållen kvalitet och vinst, vilket man har lyckats med.

– Bara här i Nässjö har vi tagit in sju, åtta medarbetare det senaste året och förhoppningsvis har vi behov av fyra, fem till framöver. För att vara affärsreseförsäljare krävs det i regel en treårig utbildning. Det vi gör nu är att testa att själva utbilda unga rekryter. Det har varit fantastiskt att se befintliga medarbetare lära upp nya, och vi har faktiskt ökat omsättningen per medarbetare.

Affärsresor ökar kraftigt
Privatresor utgör cirka tio procent av Lingmerths omsättning. Framtiden för charterresor är oviss i en tid där de flesta klarar av att boka resor själva online, men skräddarsydda resor, där det krävs mer omfattande planering och kunskap, tillför Lingmerths stora värden för kunder. Det allra största området för Lingmerths är dock affärsresor, som står för 80 procent av intäkterna.

– Vi ökar ganska ordentligt på affärsresor för man ser värdet i att få fokusera på sin huvudsyssla. Att som företagare sitta och boka resor själv kostar pengar. Låt folk få fokusera på sina möten så ser vi till att man kommer dit och hem, säger han.

Lokala kontor viktigt
Lingmerths går mot strömmen i branschen, där trenden är att centralisera så stora delar av verksamheten som möjligt. Man vill fortsätta vara en lokal aktör på de orter man finns, eftersom det skapar starkare kundrelationer.

– Det är jätteviktigt för oss att behålla våra lokala kontor. Går kunden in på ett kontor i Linköping så kan de prata hockey och så vidare – visserligen fel hockeylag, men ändå – det skapar en annan känsla.

Skapa förutsättningar för trivsel
Huvudkontoret i Nässjö ligger alltså numera på Stora Torget, ovanför Swedbank. Två tidigare separata enheter ligger nu under samma tak, och man har lagt stor möda på inredningen, där man tagit experter till hjälp – och använt lokala högkvalitativa leverantörer som bland annat Morgana och Flokk.

– Vi ska konkurrera med ganska stora geografiska områden om arbetskraften. Det är viktigt att skapa miljöer och förutsättningar att trivas och utvecklas, avslutar Peter Eklund.