Logistic Park: världen till Nässjö och Nässjö till världen

Logistic Park Nässjö är företagsklustret som verkar för att ge företag bättre förutsättningar på en alltmer internationell marknad.

När hela världen är med och konkurrerar mot företag i Nässjö – då måste Nässjöföretagen konkurrera med resten av världen. Ungefär så kan man uttrycka drivkraften bakom Logistic Park Nässjö, klustret som strävar efter att företag i Nässjö och regionen ska vara så bra som de bara kan. Klustret består av ca 140 företag med sina 2500 anställda.
(  > Se klusterbild )
– Den internationella aspekten är viktig i utvecklingen av vårt näringslivsklimat och för en hållbar tillväxt, men inte minst för omvärldsbevakning, säger Leyla Is, konceptansvarig för Logistic Park Nässjö.

Bland annat kommer internationella talare regelbundet till den årliga Logistic Park Conference, talare som annars mest håller till på de mest prestigefyllda konferenserna inom Lean, Supply Chain Management, Innovation och tillväxt. Dessutom finns ett starkt utbyte med olika aktörer i Europa. Bland annat DinaLog från Holland, som varit på besök i Sverige och hållit gästföredrag för LogKomp-företagen och universitet i Jönköping.
– Vi har även åkt ut till våra samarbetspartners i form av olika representationer. Våren 2015 var vi i Holland som även har varit en viktig relation i mottagandet av ett par LIA-studenter, som gick utbildningen för inköpslogistik. Vi har ett ”Letter of Intent” med både Holland och Dortmund i Tyskland för den här formen av utbyten, mellan forskning, utbildning och affärsrelationer säger Leyla.

Det uttalade målet för Logistic Park Nässjö är att ”erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter”. Dessa verksamheter kan innefatta renodlade logistikföretag, såväl som tillverkande och tjänsteföretag. Alla företag har någon form av logistik, och ofta är det just i flödet och processerna man kan göra de största förbättringarna i fråga om effektivitet. Logistic Park Nässjö handlar alltså inte bara om transport och lager, eller en skylt vid Gamlarp – det är en offensiv kraft för utveckling av näringslivet, menar Leyla Is.
– Hela vårt arbete bygger på att skapa förutsättningar för att kunna möta den globala arenan och konkurrera med internationella aktörer. Rätt som det är så knackar de på vår dörr eller våra kunders dörrar, säger hon.

En viktig fråga just nu handlar om kompetensförsörjning. Inom några år kommer många att pensioneras, inte minst inom tillverkningsindustrin, samtidigt som man inte har fyllt på utbildningarna som är förberedande för denna bransch. Inom Logistic Park finns ett nära samarbete med både Teknikcollege, Nässjö Lärcenter och universitetet i Jönköping, för att säkerställa att företagens behov av kompetens motsvaras av utbildningar.
– Samarbetet med universitetet kan också handla om att företag hör av sig till oss och behöver ett antal studenter för ett projekt inom ett specifikt ämne. Då kan vi förmedla rätt kontakter och detta samarbete har vi flera goda exempel på, säger Leyla Is.

Nässjö Näringsliv AB, som driver Logistic Park Nässjö, har initierat ett samarbete mellan representanter från skola och näringsliv för att underlätta för företag att säkra sin framtida kompetensförsörjning, ett samarbete som man har valt att kalla Kompetensrådet och som Logistic Park Nässjö har en betydande roll i.

Att identifiera företagens behov och sedan tillgodose dem, med andra ord, är hela grunden för Logistic Park Nässjö. För närvarande finns bland annat en serie föreläsningar listade i Nässjö Näringslivs kalendarium, där efterfrågade ämnen kommer att behandlas.
– Med koppling till juridik så har vi fyra föreläsningar på frågeställningar inom affärsjuridik som vi fått in från företag under året. Det är ett av flera sätt att skapa rätt förutsättningar, se till att det finns rätt kunskap att tillgå, rätt arbetskraft vid rätt tidpunkt med rätt kompetens, avslutar Leyla Is.

 


 

Inom Logistic Park Nässjö erbjuds stöd och support för en hållbar företagsutveckling:
  • Ledar- och verksamhetsutveckling
  • Styrelseetablering och styrelseutveckling
  • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Smarta flöden (interna processer i företagen, väg/järnväg/sjöväg)
  • Affärsnätverk
  • Rekrytering & livsmiljö
  • Affärsutveckling(marknadsanalys, värdeerbjudande, innovationsanalys)

 

www.logisticpark.se