”Börja med styrelsearbete tidigt”

Varför ska man rekrytera externa ledamöter till bolagets styrelse? Den frågan besvarades med eftertryck vid en styrelsefrukost på JSC IT-partner under torsdagsmorgonen.
Petter Jacobs
Petter Jacobs

JSC IT-partner hade aldrig varit där de är idag om det inte vore för att man tidigt tog in en extern styrelse som kunde hjälpa företaget framåt. Det berättade de båda entreprenörerna och delägarna i företaget Petter Jacobs och Johan Schelin vid en frukost på JSC under torsdagsmorgonen. Styrelseakademien arrangerade träffen tillsammans med värdföretaget samt Swedbank och Nässjö Näringsliv AB. Bland annat berättade Leyla Is från Nässjö Näringsliv att NNAB erbjuder styrelseutveckling som tjänst för sina intressenter.

Johan Schelin
Johan Schelin

Tack vare ett professionellt styrelsearbete kunde JSC redan när de var 10-12 anställda se utmaningarna de skulle stöta på när de var 30 anställda efter några år. De insåg att de skulle behöva ha en chef på heltid och började redan då rekrytera en extern vd.
– Vi hade aldrig vågat ta det beslutet om vi inte hade haft en styrelse som peppade oss och lade planen framåt, sade Johan Schelin.

I den föränderliga IT-branschen ser JSC att många tjänster som de säljer idag kanske inte ens existerar om tre år. Styrelsearbetet har hjälpt i att kunna se livslängd på tjänsterna och att satsa på rätt tjänst i rätt tid, berättade Schelin.

Petter Jacobs och Johan Schelin brinner för att småföretagare ska få upp ögonen för professionellt styrelsearbete. Ett hinder som de har identifierat är att många småföretagare fruktar att styrelsearbetet är för teoretiskt och avlägset från företagets verksamhet – ett så kallat ”styrelsegap”. Därför är det viktigt att en styrelse vågar ta sig an de operativa frågorna som företaget har. Alla företag är ännu inte mogna att endast röra sig på det strategiska planet.
– Det man behöver är ett styrelsearbete som hittar var det här bolaget är nu och hur man tillför mest. Om man har med sig en person med en strategisk erfarenhet så man får alltid med sig ett strategiskt perspektiv, men fokus är kanske att hjälpa företaget att höja strukturerna och de kompetenserna i bolaget, sade Jacobs.

Ett tjugotal personer fanns med och lyssnade när Jacobs och Schelin berättade om sin vurm för professionellt styrelsearbete. De båda entreprenörerna berättade även om sitt tänk kring Det Nya Arbetslivet och JSC:s vision om att bli Sveriges bästa arbetsplats. Besöket avslutades med en rundvandring i de nybyggda aktivitetsbaserade lokalerna.

 


JSC:s 3 tips till (små)företag om styrelsearbete
– Börja så tidigt som möjligt
– Ta in någon som inte bara är mentor utan är med på pappret i styrelsen. Det blir en skillnad. Finns man med på pappret kommer man att ta större ansvar. Man blir automatiskt mer engagerad.
– Betala för styrelsearbetet. Både ledamoten och företagaren som betalar kommer att se till att vara förberedda i mötena.

Läs mer om JSC i artiklarna nedan:

Nöjda medarbetare presterar bättre

Det nya arbetslivet: JSC snart in i nya lokaler

JSC IT-partner är Sveriges fjärde bästa arbetsplats